Olika företag

Att välja mellan olika affärssystem och hitta det bästa för ert företag. 04 sep. Är det dags för ert företag att välja affärssystem? I det här inlägget tipsar vi om saker som är bra att tänka på i sökandet efter det bästa affärssystemet för just er organisation. Tipsen är relevanta både för er som ska välja ert första ... Allt fler företag väljer idag att upprätta olika typer av dokument elektroniskt, till exempel protokoll och årsredovisningar. Här får du svar på de vanligaste frågorna som företag ställer till oss på Bolagsverket. Ta fram en årsredovisning för aktiebolag. OLIKA foretag - OLIKA Jämför olika företagsformer. Tabellen Välj företagsform (pdf) från broschyren Starta företag ger dig en översikt över de vanligaste företagsformerna. Jämför olika företagsformer i tabellen. I verksamt.se:s FAQ hittar du svar på de vanligaste frågorna om företagsformer De traditionella långivare som ger företagslån till aktiebolag gör olika bedömningar av företagets nuvarande och framtida värde. Processen för företagslån kan vara ganska långsam – men inte hos Capcito. Vi ger ditt företag ett erbjudande på företagslån direkt. Du väljer belopp och signerar med BankID. I ett mindre företag fungerar ofta en ekonomiassistent som en förlängning av ansvarig ekonomichef. Du måste ha ett sinne för siffror samt vara noggrann med dina uppgifter. Du får ofta ta hand om flera olika delar av bokföring och redovisning. Det är ett varierande jobb med stort ansvar, med olika projekt och möjligheter. Barnböcker som utmanar stereotyper och erbjuder fler möjligheter! Beroende på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar du har finns det flera olika företagsformer att välja mellan. Ta reda på mer och jämför de olika företagsformerna. Olika bolagsformer . Att starta eget är något som många drömmer om och kanske sitter man till och med inne med en hel del olika affärsidéer redo att förverkligas. När det sedan är dags så kommer man ganska så snart inse att det är en hel del saker som man måste fundera kring, en av dessa är företagsformen. Ett företag som bedriver bemanningsverksamhet arbetar med att hyra ut personal till andra företag. Generellt så finns det några olika områden hur ett bemanningsföretag bedriver sin verksamhet: Företaget hyr ut sina anställda inom olika områden, till sina kunder och kunder har därmed ansvaret för själva arbetsledningen.

hehu

2012.07.31 16:12 krepps hehu

hehu
[link]


2020.09.23 17:51 Qasaur Riksbankens totala undantag från offentlighetsprincipen och sekretessen kring deras coronastöd på 1,000 miljarder

EDIT: Efter att ha läst och forskat lite mer verkar det som att riksbankshandlingar är sekretessbelagda även för riksdagsledamöter enligt dom 1992-772.
Jag har skrivit ett inlägg i svenskpolitik en gång innan som väldiskuterades här och där jag presenterade lite översiktlig forskning som jag har gjort angående utspädningen av medelsvenskens köpkraft över tid som följd av Riksbankens inflationspolitik. Det framgår säkert att penningpolitik är något jag bevakar mycket nära och jag känner att det är min plikt som nationalekonomisk intresserad att upplysa de som är sakpolitiskt intresserad om de olika utvecklingarna som sker inom penningpolitiken då jag anser att Riksbankens agerande är lika viktig och i många fall viktigare än det som diskuteras inom en mandatperiod. Riksbankens agerande berör på ett sätt eller annat nästan alla invånare i Sverige då pengar är något vi alla handskas med och är också måttet vi använder för att bedöma samt värdera de målsättningar vi har i våra liv såsom utbildning till jobb som betalar bra och ja, även vart vi ska bo (bostadspriser).
Till skillnad från vad nationalekonomerna på Riksbanken tycker anser jag att penningpolitik är inte alls lika politiskt oberoende och vetenskaplig som Riksbankslagen vill få det att framstå. Regleringen av penningmängden (oavsett om det är för att nå inflationsmål eller stödja företag och banker i krissituationer) i ett samhälle är ett högst politiskt beslut och en ökning likaså en minskning främjar vissa socioekonomiska grupper till bekostnad av andra grupper. De politiska prioriteringarna för penningpolitiken bör därmed inte vara något som exklusivt bestäms av en institution som har fått delvis lagstadgat immunitet mot granskning från allmänheten, och som vill gärna också främja en anonym tillvaro i bakgrunden av sakpolitiken vilket sällan belyses av politiska kommentatorer i media och på nätet.
Som känt har staten och riksbanken engagerat sig i att ställa ut enorma stödpaket som följd av coronakrisen. Stödpaketen som staten har gett ut har granskats ordentligt av media, och en punkt som har tagits upp är den sekretessbeläggningen som stödet har fått där enskilda mottagare inte lämnas ut mot begäran från allmänheten. Det är rätt uppenbart att skattemedel som betalas ut till enskilda bör vara något som är tillgänglig till alla skattebetalare, och det är även anledningen till varför vi har en offentlighetsprincip där handlingar som produceras av det allmänna ska enligt lag lämnas ut till allmänheten på begäran.
Det som däremot inte har belysts lika mycket är att Riksbankens stödpaket på cirka 1,000 miljarder SEK är mycket större och mer omfattande än det staten betalar ut. Stödet delas ut dels genom den sedvanliga vägen genom utvidgad bankutlåning, likviditetstillsättning och uppköp av stadsobligationer, men också genom uppköp av företagsobligationer, bostadsobligationer, och företagscertifikat på den öppna marknaden. Till skillnad från statens stödpaket finansieras köpen och utlåningen inte av skattemedel utan av nyskapade pengar (dvs, “tryckta” pengar), en rätt som Riksbanken och de som innehar banktillstånd har blivit tilldelade.
Riksbankens direkta köp av företagsobligationer ger två mycket viktiga fördelar till de som säljer obligationen. Förutsedd att den som säljer obligationen är den som ställer ut obligationen är den uppenbara fördelen att få låna pengar med mycket förmånliga villkor då Riksbanken tar ingen risk med att köpa obligationen. Det innebär också att de som enbart innehar en företagsobligation kan bli av med kreditrisken med att hålla obligationen utan vidare problem och kan sälja det till ett bättre pris än vad de hade behövt göra annars i en marknad utan en aktör med obegränsade mängder pengar. Det andra mindre uppenbara är att dessa företag i aggregat får ta del av nytryckta pengar innan inflation slår till i resten av ekonomin. Det vill säga, ett företag som får nyskapade pengar kan köpa upp tillgångar och tjänster till mycket förmånliga reella priser då prissättningen av varor och tjänster har inte reflekterat ökningen av penningmängden än, vilket är en omfördelning av köpkraft till de som står relativt nära riksbanken och penningtrycket (och som kan ta del av nya pengar “först”).
Mina åsikter om huruvida Riksbankens stödpaket är bra eller dåligt för ekonomin som helhet kommer jag inte redogöra här, däremot anser jag att de (enligt mig) uppenbara fördelarna som företag kan få genom att stå nära riksbanken är något som bör rättfärdiga en mycket nära granskning av Riksbankens agerande, likt slutsatsen angående sekretessen kring statens stödpaket. Men till skillnad från statens godtyckliga sekretessbeläggning är Riksbankens handlingar kring deras marknadsoperationer per automatik och enligt lag (31 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen) sekretessbelagt i 50 år och kan inte utlämnas på begäran. Jag har själv försökt få ut handlingar kring deras stödköp av stadsobligationer sedan 2008 (som ökade penningmängden i Sverige med över 350%), men har fått avslag med hänvisning till riksbankssekretessen. Några andra har dragit liknande ärenden om riksbankshandlingar hela vägen till högsta förvaltningsdomstolen men har även där fått avslag med lagkraft (mål 2798-13, 4268-09, och 4270-09).
Jag tycker det är mycket märkligt att en institution som står direkt under riksdagen har fått en sådan här omfattande sekretesslagstiftning, framförallt då Riksbanken är en institution som reglerar penningmängden av folkets pengar. Institutionen som kontrollerar penningpressen är bland de mäktigaste institutionerna i Sverige och jag tycker att det är rätt uppenbart att detaljer kring vem som får ta del av pengarna Riksbanken skapar (och hur mycket) är något som bör publiceras utan vidare problem. Sverige är ett land där alla skattedeklarationer publiceras offentligt och vi kan enkelt ta reda på vad våra grannar tjänar, men handlingar kring vilka företag som står nära riksbanken och får ta del av nyskapade kronor är sekretessbelagda? Jag tycker det här förtjänar en mycket större diskussion än vad det har fått.
Vad tycker ni om detta? Är detta något som bör fortsätta?
submitted by Qasaur to svenskpolitik [link] [comments]


2020.09.22 16:43 CurlyAppel Vad tycker ni om studentmössor?

Jag går i trean och har precis haft ”mössprovning”. Ett företag kommer till skolan och visar olika typer av studentmössor, sedan visar de oss in på deras hemsida och berättar vad de rekommenderar. Alla följer strömmen och beställer en mössa de föredrar.
En helt vanlig blank mössa kostar 240 kr. En mössa med mitt namn (alltså hyfsat basic mössa) kostar 440 kr.
Jag ska ha på mig denna mössa under en dag.
”Men det är ju ett minne?” - Jag kommer inte behöva en mössa för att minnas studenten.
”Det är en tradition?” - Jag känner att traditionen numera finns mest för att gynna företagen.
Jag har egentligen inte ont om pengar, men det känns så skevt att lägga pengar på något jag inte använder.
Det lutar åt att jag inte kommer köpa någon mössa, men jag vill gärna höra vad sweddit har att säga om saken.
submitted by CurlyAppel to sweden [link] [comments]


2020.08.30 08:33 QuilsMangentBrioche Näthandel på fyllan (gone sexy)

Köpte en budget-vibrator att levereras till mitt ex. De hundralapparna hade ju kunnat användas mer förnuftigt... Visste ni att en äkta Hitachi går på 1500?! Jag köpte inte en äkta Hitachi, tack gode gud!
Och så är jag jätteirriterad på elsparkcyklarna. Såg ett dussin av dem skräpa sig när jag gick till COOP i morse. Minst fyra olika företag.
submitted by QuilsMangentBrioche to swedishproblems [link] [comments]


2020.08.23 14:06 EWenge Jobba hemma, chattoperatör, texkings

Hej! Jag jobbar som coach på ett företag där man skriver med kunder, främst om sex och liknande. Under coronapandemin vet jag att många har haft det tufft ekonomiskt, funkar perfekt att jobba med det vid sidan om ett heltidsjobb eller att ha det här som heltid. Beroende på hur mycket tid man är villig att spendera på arbetet kan man få allt från 50 - 1500 euro. Det är ett väldigt enkelt koncept du chattar med olika män och får betalt för varje meddelande, du är helt anonym.
Är du intresserad kan du läsa mer på följande sida; https://texkings.com/chat-operator-jobs/
Har du fler frågor eller är intresserad i en intervju/träning kan du gå med i deras chattgrupp på skype; join.skype.com/xQxkRuSHjFIh
submitted by EWenge to jobb [link] [comments]


2020.08.20 14:40 Pungbergaren Fråga kring rabattkoder

Tjena! Undrar bara om det är olagligt att använda någon annans ''personliga'' rabattkod. Hade fått en av ett företag för en defekt produkt men som verkar blivit använd utav någon annan. Koden var väldigt lätt att gissa då det bara var ''*företagsnamn*likes*namn på person*'', alltså kan man bara gissa på några vanliga namn och enkelt få tillgång till olika rabatter. Räknas det som stöld eller är det för svårt att bevisa?
submitted by Pungbergaren to sweden [link] [comments]


2020.08.14 10:17 Niklas_Hageback Ledarskap i den digitala tidsåldern - Renässansmänniskans återkomst av Niklas Hageback

Ledarskap i den digitala tidsåldern - Renässansmänniskans återkomst av Niklas Hageback
Ledarskap i den digitala tidsåldern - Renässansmänniskans återkomst är en bok för den som söker en förståelse hur man hanterar de komplexiteter som ett digitalt ledarskap innebär. Med krav på ständig innovativ förnyelse men samtidigt en förmåga att upprätthålla den stabilitet som den löpande verksamheten kräver är en delikat balansgång, som få, om ens någon, organisationer lyckats med. Varför är det så?
Problemet åskådliggörs kanske tydligast vid digitala transformationer, där bristerna inte bara i de traditionella styrmetoderna men också agil metodik blir uppenbara. Detta undermåliga ledarskap leder till resultat som sällan uppnår förväntningarna, och levererar oftast endast halvfärdiga lösningar där de kommersiella möjligheterna sällan fullt ut kan nyttjas, och ibland inte ens identifieras. Dock är de vanligaste skäl man anger för dessa tillkortakommanden att olika tekniska plattformar inte synkroniserats, kopplingen mellan människa och maskin har ej fullt ut optimerats eller en bristande organisationsstruktur, men det verkliga skälet är mycket mera fundamentalt; ett otillräckligt ledarskap. Men den ledarskapsutbildning som förespråkas på universitet och businessutbildningar lever kvar i ett organisations-perspektiv där specialisering särskilt framhävs. Man fortsätter utbilda morgondagens ledare med gårdagens metoder. Den digitala tidsåldern påvisar nu dock obönhörligt dess många brister och vad som särskilt saknas är en holistisk insikt om alla de aspekter en digital transformation måste beaktas från, då den i grunden inte enbart är en fråga om tekniska lösningar utan berör ett företags raison d'être. Vad som istället behöves är ledare med breda generalist kunskaper och det är därför den digitala tidsåldern nu förebådar renässansmänniskans återkomst.
Boken kommer ut i Oktober med titeln Leadership in The Digital Age - Renaissance of The Renaissance Man. Boken ges ut av Business Expert Press. En svensk översättning är under övervägande.

https://preview.redd.it/pcabzci5gxg51.jpg?width=512&format=pjpg&auto=webp&s=1008eaf313a42d3930c5d359fc55d6897cbd13a6
submitted by Niklas_Hageback to u/Niklas_Hageback [link] [comments]


2020.08.05 10:40 Logotyponli01 Tips för att välja ett företag för att skapa din affärs logotyp

Tips för att välja ett företag för att skapa din affärs logotyp
Letar du efter ett företag som kan hjälpa dig att utforma en billig logotyp för ditt eget företag? Om du är det, finns det många tips som kan hjälpa dig att välja rätt, inklusive de kostnader de ber om, de mönster som de har skapat tidigare och mycket mer. Fortsätt läsa för att hjälpa dig hitta rätt verksamhet som skulle hjälpa till att utforma något som skiljer ditt företag från andra.

https://preview.redd.it/h2jvkpnmb5f51.jpg?width=300&format=pjpg&auto=webp&s=7a2235044828aaf2f7b43a11f509a84cbd4e6025
Hur man väljer ett grafiskt designföretag
Du måste hitta ett företag som vet hur man gör en logotyp som kan hjälpa ditt företag att skapa en. Ju mer du vet om kriterier och faktorer du ska leta efter, desto lättare kommer beslutet att bli och ditt företag kommer att dra nytta av det. Det finns många tips som du bör se till att du använder, till exempel:
•Tidigare mönster - Innan du anställer någon för att designa en ny företagslogotyp ska du titta på några av deras tidigare mönster. Detta är oerhört viktigt eftersom du vill se vad deras designstil är och om det skulle fungera med det du letar efter.
•Väntetid - Se också till att du frågar hur lång tid det skulle ta dem att slutföra hela projektet. Detta bör bero på hur intrikat du vill att designen ska vara och hur upptagen de är med andra projekt.
•Kostnad - En annan sak att tänka på är hur mycket de debiterar dig för att skapa logotyp och vad som ingår i kostnaden. Gå vidare och få några olika uppskattningar så att du kan välja och välja rätt för alla dina affärsrelaterade behov.
•Erfarenhet - Den sista faktorn att ta hänsyn till är deras erfarenhetsnivå, så ta reda på hur länge de har varit i designbranschen. Du vill ha ett företag som har gott om erfarenhet och som har arbetat med företag inom alla typer av branscher.
Det är viktigt att du överväger alla dessa faktorer när du letar efter en anpassad designföretag att arbeta med. Se till att du använder dessa kriterier för att fatta det slutliga beslutet, vilket gör att du får rätt utseende för ditt företag.
Det finns mycket att tänka på när du letar efter en gratis logotyp eller en som är överkomlig för ditt företag. Du vill tänka på erfarenheterna från experterna som du funderar på att arbeta med och hur länge de har varit i designbranschen och deras tidigare arbete. Du måste också ta hänsyn till deras turstid samt de kostnader som de skulle debitera dig.
submitted by Logotyponli01 to u/Logotyponli01 [link] [comments]


2020.08.04 16:23 geo-ism Har Fördelssökandet (rent-seeking) vunnit över vinstgenerering/profit i dagens samhälle?

Det finns förespråkare för marknadsekonomi i hela det svenska politiska spektrumet. Ändå upplever jag att själva idén med marknadsekonomin gått förlorad.
Man pratar ofta om S vilsenhet i den moderna världen. Men M, FP och även C är ute på lika hal is. Det för att man under lång tid har varit en slags företagshöger snarare än individkonservativ. Därför har man hållit entreprerörsdrivna missdådare (individer och företag) bakom ryggen.
Driven av visionen att allt blir bättre om det konkurrensutsätts, så har privata företag fått berika sig på det gemensamma och förlorare är vardagsssvensken i allmänhet. Det finns inget som är varken liberalt eller konservativt riktigt i det. Dessvärre så finns det ingen plats för oss "individkonservativa" idag utan bara olika kollektiva rörelser både på höger och vänsterkanten.
Det hela har utvecklats till en form av fördelssökande snarare än äkta vinstgenerering/profit, här har många missat idén med marknadsekonomin som ju handlar om an främja det senare och minska det förra.
Det är så allvarligt ställt här i landet att svenskar inte ens känner till begrepp såsom ”economic rent” eller fördelssökande/”rent-seeking”. Vardagssvensken har blivit totalt skinnade av en minoritet som specialiserat sig på detta fördelssökande.
Och jag ser ingen förbättring i sikte. Inget svenskt parti ger sken av att de aktivt försöker krympa fördelssökandet eller ens beskatta den economic rent som är lättast att beskatta. Och det är allvarligt eftersom det urholkar själva förtroendet för marknadsekonomin som koncept. Människor ser bara att de som arbetar och gör nytta får minst. Arbete lönar sig paradoxalt mindre och mindre fastän vi under hela allianstiden hade visionen om arbetslinjen som ledstjärna. Och det har inte blivit bättre nu under denna regering. Vi får följaktligen fler som strävar efter kommunism eller andra extremer som ”ser grönare ut när man tittar över staketet till grannarna”. Vi får färre som tror att marknadsekonomi är något bra för varje dag som fördelssökandet får fortgå.
Är det någon här som ens bryr sig om att det sker otroligt mycket fördelssökande? Hur motarbetar ni trenden jag upplever mig se? Vilket fördelssökande ser ni som extra problematiskt?
submitted by geo-ism to svenskpolitik [link] [comments]


2020.07.13 14:29 XenonDown Tjäna pengar online 2020, Uppdaterad!

Det finns många sätt att tjäna pengar online och fler kommer säkert under 2020.
Ett grundläggande krav man ska ställa, tycker jag, är att det är gratis.
Då frekvensen av uppdrag varierar är det bra att vara ha många inkomstkällor.

BULK (Kosttillskott, protein, livsmedel mm)
De pengar jag tjänar in på Paypal, spenderar jag på Bulk (jag köper protein, livsmedel och kosttillskott).
De har också ett mycket förmånligt bonussystem, för varje medlem som du värvar får du 150 kr och du får ytterligare 150 kr för var tredje medlem. Gå med (du får också 35% rabatt på ditt första köp)!:
https://referme.to/fredrikl-1

REDBUBBLE Skämt t-shirts och annat
https://www.reddit.com/JobbaOnlineSverige/comments/int2bn/sk%C3%A4mt_tshirts_fr%C3%A5n_sverige_p%C3%A5_redbubble/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=iossmf
STEPLER:
Stepler är en svensk mobil app.
Med Stepler kan du tjäna ihop pengar i form av presentkort med din mobil. Du gör det genom att gå.
1000 steg ger 1 poäng. Jag har efter 20 dagar 327 poäng. På ung 40 dagar kommer jag upp i presentkort värt 250 dagar, helt ok. Bra sätt att motivera sig till att var aktiv och hälsosam!
Länk: https://steplerapp.page.link/Bf3fNMWianxtkR5z5

SPARTOO spartoo.se skicka ett mail till [[email protected]](mailto:[email protected]) så får en inbjudan och 90 kr i bonus (jag också). Det går att betala med Paypal.CASHBACK.
Ett lätt sätt att spara och tjäna pengar på. Om du ändå ska köpa produkter är det lika bra att få dem till bästa pris!
Jag har sedan Augusti sparat/tjänat 1200 kr.
De cashbacksidor jag använder, det är gratis att gå med och registreringen går på 10 sekunder:
Reward Network 9 nivåer av bonus om du rekryterar andra
Buyersclub Gratis produkter och upp till 100% rabatt, 100 kr om du värvar andra.
Refunder 50 kr i bonus efter köp på minst 100 kr
MyBonus
Cashbackshopping 50 kr bonus på första köpet
Bonusway 50 kr i bonus efter första köpet!
Vad är cashback?
Cashback innebär att du får pengar tillbaka när du t ex handlar resor eller produkter
Online.
Hur mycket kan man få i cashback?
Det varierar mellan 1 - 20 % ungefär.
Hur registrerar man sig?
De cashbacksidor jag rekommenderar är gratis att gå med i och du registrerar dig enkelt med mailadress.
Olika sätt att tjäna pengar på cashback
Du kan tjäna pengar på tre olika sätt:
1.Bonus på köp
 1. Ta del av extraerbjudanden
 2. Värva andra
Hur sker utbetalningen?
Reward Network: Bank
Refunder: Bank, Paypal
MyBonus: Bank
Cashbackshopping: Bank, Paypal
Bonusway: Bank, Paypal
Behöver jag betala skatt?
Nej, cashback klassas som rabatt/återbäring och inte inkomst
Läs mer här.
SPEL:
https://www.reddit.com/JobbaOnlineSverige/comments/f3qvrq/tj%C3%A4na_pengar_p%C3%A5_gaming_bubble_shooter_tournament/

Enkäter och paneler.
Ett mycket enkelt sätt att tjäna pengar online är att besvara betalda enkäter.
De brukar vara mellan 2-25 minuter och ge mellan 5-30 kr.
De som funkar bäst för mig är:
OnlinePanel
MOBROG
MARKETAGENT
EBUNO
YSENSE
YOUGOV
PRIZEREBEL
SWAGBUCKS
M3PANEL
Gamermine
GG2U (gaming och video också)
OpinionApp med cint paneler (Länk till 43 cint paneler)
Läs mer här

Test av hemsidor,appar, produkter och program
Ett annat sätt att tjäna pengar är att testa hemsidor,appar,produkter och program online, antingen genom en videointervju eller genom att ge feedback muntligt eller skriftligt.
Man behöver inte leta data buggar hos alla företag.
Några av de jag använder är:
PingPong
Testbirds
BetaTesting
UserFeel
TestingTime
Intuit
Läs mer här

Test av produkter
Hur du får betalt varierar, det kan var pengar,presentkort, produkten du testade.
Betabound (Ref kod Moving cat, säg hej från mig!)
Toluna Både enkäter och hemskickade produkter.
Trybe
Smartson De har mycket erbjudanden
Ipsos testpanel
Swedsafe Test av öronproppar
bravardag
Funka
AM Kommunikation AB
Nike Skor och kläder
Testingtime
Jag kommer att lägga till fler efter hand.
Vad använder du dig av?
Alla de jag har listat betalar ut i Paypal, här är några sätt att spendera pengar på Paypal-kontot:
Kaffe
Olivolja
Kläder
Choklad
submitted by XenonDown to JobbaOnlineSverige [link] [comments]


2020.07.09 05:34 SylianRiksdagen Presskonferens: Miljöpartiet lanseras

Sylian Stenberg, språkrör för Miljöpartiet, håller en presskonferens som följs med stort intresse av många journalister, och som spelas upp live för svenska folket på olika källor. Sylian Stenberg påbörjar sitt tal, som senare följs av frågor från journalisterna:
Jag kan med stor glädje meddela att Miljöpartiet är tillbaka! Under tiden då vi gick under ”De Gröna” så skedde en förskjutning åt höger, som slutade med att stora delar av partiet valde att gå ihop med Folkpartiet. Denna union har varit dålig för miljöpolitiken, Sverige har ett stort behov av ett nytt och starkt miljöparti, och vi har nu många valt att starta upp Miljöpartiet igen, fast med en del nyheter. Det nya Miljöpartiet är ett tydligt feministiskt parti, och en stark motståndare mot kapitalism. Vi är ekosocialister, vilket är den bästa lösningen för att hantera miljöproblem.
Kapitalism är ett av de största hoten mot miljön, och en av huvudanledningarna till att det tycks vara så svårt att ställa om till en hållbar ekonomi. Tidigare ville Miljöpartiet försvara en grön kapitalism, men partiet har nu insett att detta blir oerhört svårt. Kapitalism har profit och evig tillväxt som mål, när människors behov är mättade försöker kapitalism skapa nya, artificiella behov. Vi ser också hur företag som tjänar på smutsig energi motsätter sig miljövänliga alternativ. Det verkar svårt, kanske till och med omöjligt, att lösa klimatfrågan inom kapitalism. Många av miljöproblemen sker på grund av kapitalism, och kapitalism gör det svårt att hantera dem. Vi vill ersätta kapitalism med socialism. Ekosocialism är nödvändig. Miljöpartiet står för en sund arbetsmarknadspolitik och en slagkraftig miljöpolitik. Vi är också ett feministiskt parti, socialistisk feminism. Vårt perspektiv är intersektionellt, vi ser hur olika maktstrukturer samspelar och vi försöker göra något åt det. Vi står upp för människors rättigheter och intressen, oavsett etnicitet, kön, funktionsvarianter, ålder, klass, sexualitet, eller religion.
Jag har berättat översiktligt om Miljöpartiets ideologi, och kommer nu svara på frågor.
Hur ser ni på splittringen mellan stad och landsbygd?
Det finns idag problem med att det är för lite självstyre i vissa delar av landet. Vi vill se politik som gynnar hela landet, både stad och landsbygd. Det tidigare Miljöpartiet kritiserades ibland för att vi fokuserade för mycket på storstäderna. Den kritiken stämmer till viss del, vår nya politik kommer att vara gynnsam för både städer och landsbygd.
Vilka partier kommer ni samarbeta med?
I första hand kommer vi att samarbeta med andra partier på vänstersidan, men i sakfrågor kan vi tänka oss att samarbeta med alla partier.
Om ni får möjlighet, kommer ni då vara en del av regeringen?
Det viktiga för oss är att påverka politiken. Med det sagt tror jag att vi har potential att växa stort, vårt budskap, om frihet och socialism, om en grön framtid, om socialistisk feminism, är saker som människor längtat efter länge. Om vi lyckas växa till ett stort parti kan det vara rimligt att vi också sitter i regering.
Vad tycker ni om smålandsfrågan?
Det är uppenbart att det finns många i Småland som efterfrågar större inflytande. Vi är öppna för att tillåta en folkomröstning, antingen om självständighet eller om ökad autonomi. Det är viktigt att lyssna på vad människor vill, ifall de vill ha ett mer självständigt Småland så bör vi lyssna.
Även om det sker med våld?
Småland är knappast under något totalitärt styre för närvarande. Det blir svårt att rättfärdiga våld, utan vi bör försöka hitta fredliga lösningar. Finns det vilja så tror jag att vi kan finna en bra lösning på situationen.
Hur ställer ni er till revolution?
Miljöpartiet är ett brett vänsterparti och vi har medlemmar med olika åsikter inom vänsterrörelsen, vissa som stöder revolution och vissa som föredrar reformer. Vår politik är radikal, vi tror att det behövs rejäla förändringar för att hantera klimathotet, bland annat genom att avskaffa kapitalism. Som parti är vårt mål att genom politiken påverka i en riktning som gör att vi kan nå målen.
Miljöpartiet har länge varit svagt i Norrland. Hur ser du på det?
Miljöpartiet har varit svagt i Norrland för att vi tidigare har haft ett skevt perspektiv. Dels för att vi såg på Norrland som en enhet, vilket är lite konstigt, då det består av fem olika län. Och dels för att vi har fokuserat på politik som kanske fungerar i Stockholm men som fungerar sämre i exempelvis Västerbotten och Norrbotten. Vi kan ta frågan om bensinskatt som exempel: Miljöpartiet har tidigare varit med och höjt bensinskatten, vilket kanske är rimligt i Stockholm där det finns många alternativ till bilen, men det slår hårt mot många orter i Sverige, bland annat många orter i Västerbotten, Norrbotten, och Västernorrland, där folk är mer beroende av bilen. Vi vill ha en miljöpolitik som fokuserar på systematiska problem och som inte slår hårt mot vanligt folk. Vi vill se satsningar på utbyggd kollektivtrafik i hela Sverige, inklusive de norra delarna av Sverige.
Hur kommer er invandringspolitik och integrationspolitik se ut?
När det kommer till invandring ser vi några olika aspekter. En aspekt är asylinvandringen. Detta är människor som flyr från krig och förtryck, av humanitära skäl ska vi givetvis vara öppna för att ta emot människor. Det är lätt att människors liv blir till siffror, men när man träffar dessa människor så ser man tydligt hur viktigt det är att deras liv värdesätts. Vi kommer att stå för en öppen och sund asylpolitik som värdesätter människor.
Då och då dyker det upp rapporter i media om hur skötsamma invandrare utvisas på grund av något mindre fel. Detta är ett problem som vi i Miljöpartiet vill lösa, vi vill ge lite mer flexibilitet att lösa sådant utan att det ska leda till utvisning direkt. Samtidigt är det viktigt att vi inte urholkar arbetsmarknadslagar utan sköter det här varsamt för att skydda arbetarnas rättigheter. Vi förespråkar en sund lagstiftning gällande detta.
När det kommer till arbetskraftsinvandringen så finns det en del problem med hur den hanteras idag. Idag väljer kapitalister att ta in arbetare från andra länder som jobbar billigt och utan kollektivavtal, det är inte acceptabelt. Svenska kollektivavtal ska gälla alla, även människor från andra länder. Idag blir människor från andra länder utnyttjade, och får konkurrera mot infödda arbetare. Detta leder till sämre avtal och lönedumpning, vilket inte är bra för någon förutom kapitalisterna. Vi behöver täppa till dessa hål och skapa en rimlig politik.
Minst lika viktigt som invandringspolitiken är integrationspolitiken. Vi behöver se till att människor får möjlighet att delta i samhället, de ska kunna känna sig delaktiga och inkluderade. Utanförskap och fattigdom är direkt farligt och leder till brottslighet och lidande. Tidigare regeringar har hanterat integrationspolitiken dåligt, vi behöver större satsningar för att få det här att fungera. Om vi har en fungerande integrationspolitik så blir invandringspolitiken betydligt bättre också.
Hur ser ni på automatiseringen, kommer robotar ta våra jobb?
Antagligen, till stor del. Studier visar att en väldigt stor del av jobben kommer automatiseras eller digitaliseras, vilket gör att vi kan jobba mindre och samtidigt producera mer. Högern har inget svar på detta, i högerns samhälle kommer de som jobbar jobba länge och producera massvis, vilket skulle få förödande konsekvenser för miljön. Det vi istället vill se är att vi minskar utsläppen, klimathotet är ett existentiellt hot mot mänsklighetens vällevnad. Vi behöver skära ner på arbetstiderna och fokusera på produktion av det som gör våra liv bättre, samtidigt som vi drar ner på annat. Utsläppen är ett strukturellt problem i det kapitalistiska systemet, där evig tillväxt och ökad produktion går över levnadskvalitet och miljön. Vi vill se till att automatiseringen inte bara gynnar de rikaste. Om vi hanterar automatiseringen rätt kan den gynna oss, hanterar vi den fel leder den till ökade klassklyftor och miljöförstörelse. Högern har inget svar på detta.
Vi behöver kraftiga regleringar av företagens utsläpp. Hårdare regleringar, och vi vill även se mer statlig kontroll och gemensamt ägande av olika industrier. Gemensamt ägande kan ske på olika sätt, som kommunalt ägande, statligt ägande, och arbetskooperativ. Genom det gemensamma ägandet kan vi bättre arbeta mot en hållbar produktion och en grönare framtid.
Ett annat möjligt problem med automatiseringen är arbetslösheten. Forskning visar att arbetslösheten kommer öka drastiskt. Det finns några sätt vi kan hantera detta, en viktig reform är generell arbetstidsförkortning. Om människor jobbar kortare så kan vi minska produktionen, öka fritiden, och dela på jobben bättre. En annan viktig reform, som diskuteras både från vänster till höger, är basinkomst. En basinkomst på rimlig nivå skulle garantera att alla, oavsett anställning, har materiella förutsättningar för att leva bra liv. Dagens trygghetssystem gör att många faller mellan stolarna, människor som behöver stöd för det inte, eller måste förnedra sig själva inför Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. För alla vi som bryr oss om människors välbefinnande och frihet är detta oacceptabelt. Med basinkomst skulle arbetslösheten vara mindre förödande, och vi skulle kunna gå mot ett samhälle med en sundare syn på arbete. Vi delar arbetet med varandra, och skapar ett samhälle där fler kan delta, fler får äkta frihet!
Är Miljöpartiet feminister?
Ja, vi är socialistiska feminister. Till skillnad från liberalfeminism så ser vi att det krävs ett intersektionellt och analytiskt förhållande till olika frågor, och vi analyserar ur flera olika perspektiv, som sexualitet, klass, och etnicitet. Vissa, speciellt liberala feminister, fokuserar ibland på mindre viktiga frågor. Vårt fokus ligger på frågor som faktiskt spelar roll, snarare än symbolfrågor. Vi kommer att arbeta mot diskriminering, och komma med förslag som minskar den. Vi kommer arbeta för att minska förekomsten av sexuellt våld. Vi kommer att motarbeta systematisk sexism som finns i vårt samhälle, bland annat genom att motarbeta hedersrelaterat våld, men också mycket annat. Dagens normer är ofta reaktionära, bakåtsträvande, och vi måste kunna analysera och kritisera dem. Miljöpartiet är en tydlig röst för socialistisk feminism.
När kommer ert partiprogram?
Vi håller på att arbeta på det internet inom partiet, och vi kommer släppa det inom en snar framtid. Vi ska dels kvalitetssäkra så att det håller måttet och dels komma överens om alla punkter inom partiet.
Vad tycker ni om Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna har på senare tid tagit ett tydligt steg mot socialism, vilket är bra. Vi står till vänster om dem, men vi är positiva till ett nära samarbete med Socialdemokraterna, om så är möjligt. Tidigare, under exempelvis Göran Perssons tid, fanns det många nyliberala influenser i Socialdemokraterna, men numera verkar de ha förstått att socialism är nödvändigt.
Folkpartiet då?
Folkpartiet är en sammanslagning av Liberalerna, gamla Kristdemokraterna, De Gröna, och nu senast Moderaterna. Detta är en salig blandning av olika viljor och olika ideologier, och de har lyckats dåligt med att kombinera. Detta leder till att de inte är ett särskilt bra alternativ för liberaler, och inte heller ett särskilt bra alternativ för miljön. De må vara stora i nuläget, men de är internt splittrade och ideologiskt tunna. Miljöpartiet är det bästa alternativet för miljön. Miljöpartiet är också det bästa alternativet för liberaler, intressant nog. Vi värnar starkt om äkta frihet, och vi för en strukturell analys och praktisk politik som hjälper att öka friheten i samhället. Vi står upp för frihet för alla, inte bara för rika. Några exempel på hur vi premierar frihet är arbetstidsförkortning, som leder till mer fritid, och basinkomst, vilket är ett av de bästa sätten att öka äkta frihet i ett kapitalistiskt samhälle. Till alla er liberaler som funderat på vilket parti ni vill rösta på, överväg Miljöpartiet! Vi må vara socialister, men vi bryr oss om äkta frihet, betydligt mer än vad något högerparti gör.
Menar ni alltså att liberaler bör rösta på ett socialistiskt parti?
Ja, vår grundläggande ideologi må vara grön socialism och socialistisk feminism, men vi är ett brett parti. Vi har partimedlemmar från många olika slag, som gröna liberaler, socialdemokrater, Marxist-Lenininster, och anarko-kommunister. Vi skulle kunna beskrivas som ”Big Tent” om man så vill. Vi är ett tydligt vänsterparti, men vi är också ett tydligt miljöparti, ett tydligt feministiskt parti, och ett parti som tydligt står upp för äkta frihet. Vi kan samla människor med lite olika åsikter, så länge de delar våra grundläggande värderingar. Vi kommer vara ett stort och tydligt vänsteralternativ. Vi står upp för vänsterenhet och är emot sekterism, som genom historiens gång har skadat vänstern djupt. Vi behöver samarbete, inte inre strider och konflikter.
Men liberaler är väl inte vänster?
Statsvetare brukar placera liberalism någonstans mellan något till vänster om mitten till något till höger om mitten. Liberalism är inte en vänsterideologi, nej, men liberaler som är mer mot mitten eller något till vänster om mitten har på sistone haft svårt att veta vilket parti de ska rösta på. Folkpartiet har tagit en kraftig högergir när de gick ihop med Moderaterna och gamla Kristdemokraterna. Gamla Centerpartiet finns inte heller längre. Miljöpartiet är troligen det bästa alternativet för miljövänliga liberaler. Vi står upp för frihet och för en miljövänlig politik. Vår ideologi är inte liberalism, men vi representerar liberalisms värderingar bättre än vad Folkpartiet gör.
Hur ser ni på teknologi?
Vi ska inte stirra oss blinda på ny teknologi och tro att den löser allt. Samtidigt ska vi inte vara rädda för det heller. Ny teknologi kan både vara bra för miljön och kraftigt förbättra människors levnadsvillkor och vardag. Hushållssysslor kan effektiviseras genom ny teknologi och därmed ge människor mer fritid, utvecklad medicin kan förbättra människors hälsa, och mycket annan teknologi kan vara positiv. En av de största utsläppsbovarna är i nuläget köttindustrin, och ifall det går att utveckla effektivt labb-odlat kött skulle avvecklandet av dagens köttindustri kunna gå riktigt snabbt, vilket skulle vara en enorm vinst både för djuren och för miljön. Ett annat exempel på miljövänlig teknik är självkörande bilar och annan trafik. När de nått en nivå så att de fungerar felfritt så skulle det leda till effektivare trafik och bilkörning, med färre onödiga stopp och därmed mer miljövänlig körning. Det skulle dessutom minska antalet trafikolyckor drastiskt.
Ett annat, mer kontroversiellt ämne är GMO, genetiskt modifierade organismer. GMO har potential att vara gynnsamt, men det finns också stora risker, särskilt inom kapitalism. Vi bör vara försiktiga när det kommer till GMO, men vi ska fortfarande se vad forskningen säger, samt undersöka vilka möjligheter det finns för att tillåta GMO i viss mån. Frågan om GMO är komplex och kräver försiktighet och tålamod, men det är inte något som vi principiellt tar avstånd från. En modern miljöpolitik ska vara baserad på forskning och kunskap, vi får inte falla för vädjan till naturen. Bara för att något är naturligt så är det inte nödvändigtvis bra, bara för att något är artificiellt skapat så är det inte nödvändigtvis dåligt. Miljöpartiet är ett modernt, grönt, teknologioptimistiskt parti som samtidigt ser att dagens system producerar alldeles för mycket. Vi behöver inte ge upp all teknologi för att rädda miljön, men vi behöver göra drastiska omställningar. Klimathotet är troligen det största hotet mot mänskligheten, och Miljöpartiet kämpar för en bättre och hållbar miljö.
Tack för att ni lyssnat, och jag hoppas att ni förstår varför Miljöpartiet återigen är en aktör i svensk politik, och vad vi står för. Vårt perspektiv behövs, och vår förmåga att ena vänstern kommer vara mycket användbar i framtida förhandlingar. Vi är dessutom antagligen det bästa alternativet för liberaler, för gröna, och för gröna liberaler. Miljöpartiet behövs.
Presskonferensen avslutas och den läggs upp online på flera olika nyhetssidor och andra ställen.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.07.06 13:35 Fintrent 4 Skäl till att ditt Hem Behöver en Professionell Storstädningstjänst

Med en alltmer hektisk livsstil inser fler och fler människor att de inte har lika mycket tid till övers som de tidigare generationerna hade. Livet levs alltid på språng, och vardagliga göromål förpassas till bakgrunden på grund av brist på tid och energi. Uppgifter som storstädning av hemmet varje dag har nu blivit till att städa varje helg. Detta leder till höga ansamlingar av damm, insekter och bakterier i olika utrymmen i hemmet. Även om de flesta människor försöker göra ett försök att städa huset noggrant varje helg brukar den enorma ansträngning som detta kräver göra att de känner sig trötta och uttömda vid slutet av dagen. Dessutom kan de knappast njuta av livet under helgen som de borde. Storstädningstjänster är svaret på allt detta. De hjälper människor som har för lite tid och energi på grund av jobb eller andra aktiviteter genom att städa deras hem utan några bekymmer eller problem.
Dessa tjänster, som Stockholm storstädning, storstädning Uppsala , och Stockholm hemstädning, tillhandahålls av experter som kan sitt jobb från grunden, och kan faktiskt göra ett bättre jobb vid städning än de flesta husägare. Många människor säger faktiskt att det är bättre att göra upp ett storstädningsschema och anställa dessa experter med några månaders mellanrum för att städa huset på grunden. Om du är en av dem som redan har anlitat dessa professionella tjänster, grattis! Du är redan på väg att få ut det mesta av din tid och energi.
För er som inte har gjort det eller läser om Stockholm och Uppsala städning för första gången just nu, låt oss ta oss en stund att berätta några av fördelarna med professionell storstädningstjänst for hemma och varför du bör testa det.

Storstädningstjänst: 4 Fördelar med professionell storstädning av hemmet

 1. Storstädningstjänst: Det sparar tid och energi
Vi kommer inte att skriva mycket på denna punkt, eftersom det är en uppenbar fördel. I stället för att du sliter med att skrubba badrumsgolvet eller rengör köksfläkten med några månaders mellanrum kan dessa experter göra jobbet åt dig. Du sparar tid och kan spendera den på viktigare saker som att ta ditt barn ut på en promenad, eller göra färdigt ett projekt du gillar, men inte haft tid för på grund av ditt jobb.
Om du dessutom tar en titt på dina vardagliga aktiviteter, kommer du att inse att ge dig själv friheten att anställa professionella storstädningstjänster är en naturlig lösning. Du förtjänar den friheten.
 1. Storstädningstjänster: Det sparar pengar
De flesta människor inser inte att anlita storstädningsproffs (Storstädningstjänst) kan hjälpa dem att spara pengar. Låt oss för ett ögonblick glömma ordspråket att “tid är pengar” och helt enkelt titta på hur dessa experter faktiskt sparar dig pengar.
Låt oss anta att du försöker städa huset själv. Du köper rengöringsmedel, borstar och moppar för att städa de smutsiga områdena. Du lämnar också in soffkuddarna för kemtvätt och anlitar hjälp med att ta bort smuts från svåråtkomliga platser, som lampor och fläktar i taket.
Det finns en god chans att all utrustning du köper, kemtvätten, och de pengar du betalar för att anlita någon till hjälp för enstaka sysslor (som du måste övervaka också), kommer att kosta mer än de pengar du betalar för städtjänsten.
Kom också ihåg att du inte är expert på städning. Det är troligt att du trots dina bästa ansträngningar inte kommer att kunna städa allt du ville på ditt första försök och måste göra det igen. Experterna, å andra sidan, kommer inte att ha några sådana problem och kan städa varje rum och varje hörn och vrå utan att missa något minsta damm eller smuts.
 1. Storstädningstjänst: Det är stressfri, snabb service
När det gäller storstädning vs regelbunden städning är detta kanske den viktigaste punkten för professionella städtjänster. Experterna kommer till ditt hus på en tidpunkt som är bekvämt för dig och hjälper dig genom att städa de områden som du inte kan städa själv. Du betalar bara för de tjänster du väljer när du anlitar ett företag för hjälp med Stockholm storstädning och Uppsala storstädning.
Med Fintrent kan du till exempel välja specifika planer som städning av endast badrummen i huset eller bara ta hand om köket. Du kan välja de rum du vill ska städas, och vi kommer inte störa andra rum i ditt hem. Du bestämmer datum och tid och vår personal når din dörr vid den bestämda tiden. Dessutom städar de bort all smuts och damm, och gör ditt hem skinande rent igen.
 1. Storstädningstjänster: Det ger dig ett rent, hygieniskt hem
Professionella städare har specialutrustning och rengöringsmedel som säkerställer att huset rengörs ordentligt från topp till tå. Allt från otillgängliga platser som insidan av köksfläkten och innertaket, till de platser som lockar mer smuts som takfläktar, utrymmen under kökslådor och badrumsskåp, får en ordentlig rengöring.
De dammsuger också soffan, stolarna och kuddarna för att ta bort damm, matpartiklar och hårbollar som har ackumulerats genom åren. Ångrengöring av golvet tar bort damm och mikrober som har täppt till de mikroskopiska hålen i golvet och ger dig ett hem som är fritt från damm, allergener och skadliga ämnen i luften.
resource: 4 Skäl till att ditt Hem Behöver en Professionell Storstädningstjänst
submitted by Fintrent to u/Fintrent [link] [comments]


2020.07.05 22:14 mincoder Meet and greet på grand hotel med Stockholms företagare

Milaw Gekos bjuder in Stockholms företagare på en meet and greet på Grande Hotel. Ekonomisk politik var på allas läppar och frågor ställdes av många olika slags företagare. Först så välkommnade Milaw Gekos alla företagare till konferensen, och sedan så åt dom frukost i en stor sal där företagare kunde ställa frågor till Milaw.
En företagare frågar:
Hej, jag har ju traditionellt sett röstat på FP. Och grejen är ju den att dom har ju lite varit det självklara valet för mig som företagare här i Stockholm. Varför är dom bättre för mig som företagare just i Stockholm?
Milaw svarar:
FP är och har alltid varit ett landsbygdsparti. Även om de må göra "lipservice" till storstaden så att säga så är dom bara ännu ett landsbygdsimperialistiskt parti i massan. Vi i F! kommer sätta storstäderna och deras företag först. I nuläget så lägger Stockholm massor med pengar på att rusta upp skolor i Norrland. Varför ska vi göra det när vi har outbildade människor i Stockholm som behöver utbildning? Vi som F! kommer vilja satsa Stockholms regionens pengar på Stockholms regionen och därmed skapa kompetent arbetskraft för deras företagare. Den största skillnaden i Svensk politik är idag om man vill investera i innovativa storstaden, eller vill fortsätta kasta pengar på en förlegad landsbygd, för oss är valet enkelt.
En annan företagare frågar:
Hej! Jag driver ett bolag som sysslar med import och förädling av produkter från Polen. Hur gynnas mitt företag direkt av er politik?
Milaw svarar:
Feministiskt initiativ är ett starkt EU-vänligt parti. Vi vill göra det enklare för handel mellan olika EU länder. Ett sätt som vi vill göra det är genom att införa Euron som Svenska valuta. Vilket underlättar för handel mellan olika EU-länder.
Samma företagare frågar:
En annan grej, hur hjälper arbetarombud mitt företag direkt?
Milaw svarar:
Asså grejen är den att arbetarombud gör så att de som arbetar i ditt företag kan ge synpunkter på hur företaget drivs. Dom får inte rösträtt. Ofta så kan det gagna ett företag att ha ett mer "down to earth" perspektiv i dess ledning. Det gör det enklare för dig att hålla kontakt med dina anställda och anpassa företaget för att öka moral och därmed arbete. Ett bra företag kräver att de lyssnar på sina anställda. Se detta som en möjlighet för ditt företag att få mer perspektiv och mer data att agera utifrån.
En annan företagare frågar:
Hej! Jag driver it-bolag. Vi utvecklar APIn för mobiltelefoner och säljer då dessa APIn till Eriksson som säljer dom vidare till andra företag. Aja, det min fråga till dig är, är hur vill F! hjälpa IT företag som har det svårt i nuläget.
Milaw svarar:
Tack för att du frågar! Asså IT industrin i nuläget har ju stora problem med rekrytering. Det är få som vet hur man bygger de komplexa IT system som krävs för den moderna världen. Vilket ökar kostnaden för personal enormt. Vi i F! vill införa programmering tidigare och göra den programmeringen mer relevant för yrkeslivet. Alla ska ha grundläggande datorkunskap, något som gynnar dom men också ert företag. Det kommer göra så att fler ungdomar får upp ögonen för programmering och därmed väljer programmeringsutbildningar. Vilket ger er mer kompetent personal och ett större utbud av möjlig personal.
Milaw fortsätter att prata med företagarna, under kvällen.
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.16 21:24 mincoder #iksdagenval4 Milaw turnerar Sörmland

Denna dag turnerar Milaw det Socialdemokratiska fästet, Sörmland. Turnen börjar i Katrineholm, senare rör sig Milaw vidare till Flen och sist till Nyköping.
Tidigt denna morgon så är det Socialdemokratisk musikfestival i Katrineholm. En stor publik har samlats framför scenen, alla kommer iklädda rött och har med sig stora röda fanor, pride fanor och svenska fanor. Hittills har publiken underhållits av en spellista av musikfestival låtar. Milaw går upp på en scen där olika artister finns som ska spela olika vänster låtar under dagen. Hon tar mikrofonen för att prata lite kort innan arrangemanget ska börja:
Hej allesammans!
Välkomna, denna underbara sommardag till vår vänsterkoncer här i Katineholm. Vi kommer spela musik och ha det allmänt gött tillsammans idag! För visst, Socialdemokraterna är det parti som är mest seriösa i sin politik och sin vilja att föra Sverige mot ljusare dagar, men man måste också kunna ha skoj ibland.
Först så börjar vi med låten "Låga över länderna". En sång om internationalism och solidaritet. Två värderingar vi Socialdemokrater har nära våra hjärtan. Take it away!
Låga över länderna börjar spelas av Flens SSU Klubb som kommit hit på besök, publiken sjunger med:
Låga över länderna, du flamma som vi tänder.Låga över världen, med din klara röda brand.
Stråla ut i fjärran,vida långt långt bortom bergen.Gå med bud till dom vi inte,räcker med vår hand.
Svaga är vi något små,men vår flamma ska ändå,alla våra vänner på jorden nå.
Mörkrets skuggor viker för den brasa som vi tänder.Utan gränser, utan gränser är vårt framtidshopp.
Föddes vi till lycka alla, blev vi ändå skilda.Jorden gav oss rikedom och jorden gav oss nöd.
Kunde vi då aldrig finna vägen till varandra?Kunde vi då aldrig dela det som jorden gav?
Svaga är vi något små,men vår flamma ska ändå,alla våra vänner på jorden nå.
Mörkrets skuggor viker för den brasa som vi tänder.Utan gränser, utan gränser är vårt framtidshopp.
Efter den underbara musiken så jublar publiken och Milaw tar över mikrofonen igen.
Jarrå allesammans! Underbar musik! På spåret av denna låt så kan man ju nämna att vi Socialdemokrater tar den internationella kampen på riktigt. Vi i opposition till högern har förbjudit vapenexport till länder som begår förbrytelser mot mänskliga rättigheter eller demokratiska ideal. Vi vill också behålla biståndet, för att hjälpa andra länder i nöd. Det är solidaritet i praktiken och det kommer vi Socialdemokrater fortsätta med.
Nu går vi vidare, till en lite mer klassisk musik vänstermusik, nämligen INTERNATIONALEN!
SSU i Katrineholm har två unga SSU:are som tillsammans gör ett underbart framträdande, folk sjunger med en del, men de flesta lyssnar bara på gitarren och sångrösten av de framträdande.
Upp, trälar uti alla stater,som hungern bojor lagt uppåDet dånar uti rättens kratersnart skall frihetens timma slåStörtas skall det gamla snart i grusetSlav, stig upp för att slå dig friFrån mörkret stiga vi mot ljusetfrån intet allt vi vilja bli
Upp till kamp emot kvalenSiste striden det ärty Internationalenåt alla lycka bärUpp till kamp emot kvalenSista striden det ärty Internationalenåt alla lycka bär
Arbetare, i stad på landeten dag skall jorden bliva vårNär fast vi knyta syskonsbandetlättingen inte råda får.Många rovdjur på vårt blod sig mättamen när vi nu till vårt försvaren dag en gräns för dessa sättaskall solen stråla mera klar.
Upp till kamp emot kvalenSista striden det ärty Internationalenåt alla lycka bärUpp till kamp emot kvalenSista striden det ärty Internationalenåt alla lycka bär
Publiken jublar än igen efter detta enastående framträdande. Och Milaw än igen tar mikrofonen:
Jag skulle verkligen vilja tacka SSU Katrineholm för detta otroliga framträdande. För mig är internationalen en väldigt betydelsefull låt. Det är den vi sjunger högt på första maj. Och den betonar vikten av att vi alla håller ihop, och att det riktiga som skiljer oss är inte våra nationella tillhörigheter. En arbetare i Sverige har mer gemensamt med en arbetare i Pakistan än vad högern vill. Och när man inser att man har mer gemensamt med varandra kan man organisera sig, och det är vad vi som parti är. En organisation av arbetare som inser att tillsammans så kan vi uppnå ett bättre samhälle, än om vi var splittrade. Vilket är samma princip som fack grundar sig i. Vilket är varför vi Socialdemokrater vill ännu stötta utökandet av facken, 100% fackanslutning är och måste alltid vara målet!
Näst är det dags för sången, VI BYGGER LANDET!
Ett lokalt trubadurgäng som turnerar Sörmland tar scenen och börjar spela.
Vi bygger landet i gärning och ord,röjer dess tegar och plöjer dess jord.Vi bärgar skörden som åkrarna gav,timret ur skogen och fångsten ur hav.
Vi är de tusenden som bygger landet,vi bar det fram i nöd och strid,i trots och längtan,i svält och armod,nu bygger vi den nya tid.
Malmen ur berget och milornas kolstöpte vi järn av och smidde till stål.Fiskarens koja och torparens hemröjde vi plats för och timrade dem.
Vi är de tusenden som bygger landet,vi bar det fram i nöd och strid,i trots och längtan,i svält och armod,nu bygger vi den nya tid.
Vi är fabrikens och plogarnas män,vi reste bygden och värnade den.Vi är de kvinnor som bördorna bar,skapade lyckan och höll henne kvar.
Vi är de tusenden som bygger landet,vi bar det fram i nöd och strid,i trots och längtan,i svält och armod,nu bygger vi den nya tid.
Hör hur det sjunger från rem och pistong,hör hur det växer till arbetets sång,susar från axen av gulnande säd,stiger i klangen från släggor och städ:
Vi är de tusenden som bygger landet,vi bar det fram i nöd och strid,i trots och längtan,i svält och armod,nu bygger vi den nya tid
Milaw än igen tar mikrofonen:
Asså! Det här är ju en av de skönaste vänsterlåtar som finns. Var faktiskt Olof Palmes favoritlåt tro det eller ej. Men jag tror den lyfter viktiga principer, det är arbetarna som bygger detta land. Det är arbetarna som "röjer dess tegar och plöjer dess jord" det är arbetarna som "reste bygden och värnade den". Arbetarna måste bli belönade för sitt hårda slit. Och till skillnad från högern som inte har någon annan ide förutom lägre skatter(främst för överklassen), så har vi en riktig politik för att gynna arbetare. Vi tänker utöka fackavdraget, något som gynnar arbetare som normalt betalar relativt höga fackavgifter. Med starkare fack så får arbetare dessutom högre löner på ett sätt som inte skadar välfärden. Det är hur vi bygger ett starkare samhälle. Där fler får mer pengar i fickan och får en välfärd som håller kvaliteten.
Men nu så tror jag att jag måste begå mig vidare! Tack allesammans för denna tid! Nu går vi mot valvinst på Söndag!
Publiken hurrar och viftar röda fanor. Samtidigt så spelas SSU sin vallåt
Sossarna ska göra allting bra
För vi är starkare tillsammans
Från mörkret vi stiger, vi stiger,
Vi stiger, mot ljuset, vi stiger, vi stiger, vi stiger
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Ahahahahaaaaa Ahahahaaaaaa
Gemenskap och hopp, välfärd och jobb
För vi är starkare tillsammans
Från mörkret vi stiger, vi stiger, v I stiger, mot ljuset, vi stiger, vi stiger, vi stiger Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Ahhhh ahhhh ahaaaaa Ahhhh ahhha aaahhaa
Vi riktar samhällets samlade styrka mot hedersförtrycket, mot konservatism, mot diskriminering - så att unga kvinnor och män kan Leva som dem till, älska vem dem vill, Klä sig som dem vill, Röra sig där dem vill, rakryggade, självklara, stolta
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen
Milaw far vidare till Flens kommun. I Flens kommun så besöker Milaw den lokala KSOn Snelf Nummok. Och har ett öppet panelsamtal med henne. Den lokala AK ordföranden ställer frågor och fungerar som moderator.
Okej, min första fråga går till Milaw, hur tycker du att mandatperioden har gått?
Nämen jag tycker att vi har haft en bra mandatperiod, vi har fått igenom mycket. Jag har tjatat om det här tusen gånger tror jag nu. Men jag tror att en viktig reform som vi fick igenom var den stora skolreformen. Där vi satsade stort på skolan och inledde arbetet för en mer jämlik skola över hela landet. Jag tror också att några av de viktiga saker vi fick igenom var utökat fackavdrag. Flen har en väldigt hög fackanslutning vilket är bra, men fackmedlemskap är dyrt och fackens styrka minskar. Så genom vårt fackavdrag så har vi gett vanligt folk mer i fickan och öppnat upp möjligheterna till fackmedlemskap för fler människor.
Okej, men hur tycker du det har gått då, Snelf?
Jag tror inte det undgår någon att Sveriges kommuner, särskilt på landsbygden har haft en tuff period. Men jag tror ändå att viktiga reformer har tagits under denna mandatperiod som verkligen underlättat för oss i Flen. Först som Milaw nämner har den stora skolreformen varit en bra reform. Förr oss i Flen utgör skolan en stor kostnad. Med en förstatligad skola så ger det oss mer flexibilitet i budgeten och naturligtvis innebär det att våra medborgare verkligen kan få den skola dom förtjänar, trots att dom inte lever i landets rikaste kommun. Men en annan grej som varit riktigt bra för vår kommun har ju varit de extra bidragen till kommunerna. Vi i Flen har en rätt låg genomsnittlig inkomst, vilket innebär att vi har fått stora skördar från denna reform och har verkligen hjälpt i balanserande av budgetar. Så för Flen så tycker jag det har varit en riktigt bra mandatperiod. Jag tror många här känner nu också hopp för framtiden verkligen. Nu hade vi dock velat ha tillgång till det öronmärkta glesbygdsstöder som regeringen skapade, så det är väl det problem vi har haft.
Ja du, Milaw, hur ser du på det?
Jo jag förstår naturligtvis Snelfs perspektiv. Och vi har gått till val på att expandera dom programmen med mer resurser och mer kommuner. Så då kommer vi väl arbeta för att se till att Flens kommun också räknas med. För jag tror jag delar Snelfs syn i att Flen skulle verkligen kunna gagnas av att våra glesbygdsprogram skulle kunna göra en hel del nytta i Flen. Jag tror det är tydligt att vi är det parti som gynnar småstäder, medelstäder och glesbygden.
Jo ja! Hur ser ni på högeralliansens landsbygdspolitik, tänker att jag riktar frågan till Snelf.
Det svåraste med den frågan är att veta vilken politik som högeralliansen faktiskt bedriver. Hahaha. Men mest verkar finnas en del positiva delar som att dom vill utöka transportmöjligheter, vad det än innebär. Men problemet ligger väl i att KS inte förstår hur den framtida landsbygden måste se ut, dom verkar vara fast i 1900-talet. Den forna landsbygden grundade sig i vissa industrier, men det är inte så vi kan köra på längre. Vi är i ett nytt millennium. Den nya landsbygden måste vara bygd kring flera mindre företag, inte stora industrier. Det är så vi bygger en modern landsbygd, för de stora industrierna, dom kommer inte kunna hålla landsbygden vid liv långsiktigt. Med automatisering inom industrin så behöver vi innovera. Och därför så tror jag att Socialdemokraterna har den rätta visionen. Vi måste stötta småföretag och innovation på landsbygden, om vi vill att landsbygden inte ska vara artificiellt uppbyggd på statliga subventioner permanent.
Men då tror jag nog att båda av er måste åka för idag. Jag skulle vilja tacka Milaw och Snelf för att ni har deltagit, tack.
Efter panelsamtalet får Milaw ingen ro, hon åker vidare till Norrköping där hon presenterar Socialdemokraternas nya valfilm på en scen. Milaw går upp och presenterar:
Här presenterar vi vår nya valfilm. Vi ställer er ett tydligt val. Antingen så väljer ni högern. En grupp vars politik inte går att förena. Där man spelar bingolotto med vilka reformer som kan genomföras. Eller så väljer man de folkliga, ett stort och tryggt regeringsalternativ. Ett regeringsalternativ som är erfarna att regera och som kan ta ansvar för landet. Tack!
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.16 00:43 SylianRiksdagen Debattartikel: Konsumism, ett kapitalistiskt problem

Dagens kapitalistiska system är uppbyggt kring tanken om ständig tillväxt, ökad produktion, och profit för kapitalägarna. Marknaden får aldrig chans att bli mättad, när folks behov har tillfredsställts så skapar systemet nya behov, detta för att tjäna mer pengar. I teorin låter detta kanske bra, ökad tillväxt kan ju ge ökad levnadsstandard. Det finns dock flera problem med ständig överkonsumtion, tre av de största problemen är följande: Utnyttjande av arbetskraft, klimatförändringar, och ändliga resurser.
Man behöver inte vara socialist för att se hur dagens kapitalism utnyttjar arbetare i många olika länder. Se exempelvis på barnarbete i Kongos diamantgruvor, eller fattiga kvinnor i Indien som får sina händer sönderbrända för att rika länder ska kunna köpa billiga cashewnötter. Att köpa rimliga skyddshandskar blir ”för dyrt”, kapitalisterna vill tjäna så mycket pengar som möjligt, att minska mänskligt lidande blir sekundärt. Även om vi fokuserar på bara Sverige så ser vi hur många arbetare får slita för att producera billiga produkter och tjänster, produkter och tjänster som kanske inte riktigt behövs men som pushas av kapitalisterna för att de ska bli ännu rikare. Systemet är utformat som så att de mest hårdhänta och brutala kapitalisterna är de som ofta tar stört marknadsdelar: Forskning visar att framgångsrika kapitalister har många gånger större sannolikhet att sakna empati jämfört med genomsnittet. Människor jobba mer på grund av konsumism, men vi behöver inte konsumera så mycket för att leva bra liv (och i vissa fall kan överkonsumtionen skada oss).
Att överkonsumtion påverkar klimatförändringar är uppenbart. Problemet ligger i produktionen, men för att produktionen ska vara lönsam så behöver människor konsumera. Företag lägger ner stora pengar på att försöka öka konsumtionen, genom bland annat reklam, men också genom att ständigt göra små uppdateringar på produkter som inte egentligen behöver det. Som exempel kan vi ta mobiltelefoner: Förr i tiden höll mobiltelefoner länge, numera är de gjorda för att fungera sämre över tiden och nya modeller släpps ständigt. ”Köp, köp, köp” är vad politiker och företag säger. Samtidigt tar det arbetskraft och begränsade resurser. Istället för att ständigt konsumera nytt borde vi satsa mer på hållbar konsumtion och återanvändning av fullt funktionella saker. ”Fast fashion” inom modekedjor innebär ”låga” (som går ut över arbetar) och ständiga nyheter. Tanken är slit och släng, klädbranschen står för ett oerhört resursslöseri. Produktionen bör vara hållbar även där. Mycket av maten som produceras slängs, Arbetarepartiet Nils Dacke har förslag mot matsvinn men produktionen bör anpassas efter vad folk verkligen behöver, istället för att överproducera och slänga. Klimathotet är ett av de största hoten mot mänskligheten någonsin, och vi borde ha tagit itu med det för läng sen. Vi har inte råd att vänta längre, nu är det dags att ta klimatet på allvar!
Många ändliga resurser håller dessutom på att ta slut. Om vi producerar och konsumerar hållbart kan de räcka längre, fortsätter vi med överkonsumtionssamhället kommer det sluta illa. Sverige nådde Overshoot Day den 2:a april i år, det innebär att om hela världen konsumerade som Sverige så skulle årets förnybara resurser vara slut redan i april. Förra året var det 29:e juli, vilket också är riktigt illa. Vissa resurser kan ta slut för alltid om några årtionden, produktionen bör förändras med det i åtanke, vi behöver en hållbar produktion och konsumtion.
För att lösa olika miljöfrågor behöver vi en holistisk syn som ser på många olika faktorer. Kapitalism som strukturellt system har grundläggande motsättningar mot hållbarhet, vi bör agera mot kapitalism och finna ett mer hållbart alternativ. Miljöfrågor och klimatfrågor är bland de viktigaste politiska frågorna, och det krävs att politiker agerar kraftigt för en grön politik. Arbetarepartiet Nils Dacke är det tydligaste gröna alternativet, vi står för en hållbar politik!
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.15 20:58 Snobben90 Vårt land...

Nu är det såhär att jag åker med flera olika företag och alla dem ska ha kort till plånboken. Vilket är helt ok. Tills din plånbok är så magnestiskt så varenda larm du går förbi i varje butik ska skricka.
Hade en kvinna snmlm sprang mot mig och bara "Ring säkerhetsjouren"
Jag står förfan still vid grinden. Ska vi ringa Säpo också eller?
submitted by Snobben90 to swedishproblems [link] [comments]


2020.06.12 23:43 SylianRiksdagen Debattartikel: Fler arbetskooperativ!

Ett arbetskooperativ ägs och styrs av arbetarna. Till skillnad från företag, som är odemokratiska och starkt hierarkiska, så baseras arbetskooperativ på demokratiska värderingar. Utöver att ge arbetarna demokratiska rättigheter så har arbetskooperativ en annan väldigt stor fördel, nämligen att vinsterna delas av arbetarna. I ett företag tas stora delar av mervärdet från arbetarnas arbetskraft av företagsägarna, i ett arbetskooperativ undviker man det problemet.
Fungerar det då? Det finns mycket forskning som tyder på det, och vi ser att arbetskooperativ har mer jämställda löner, överlever oftare (i Frankrike 80-90% efter tre år, vilket är högre än snittet för alla former av företag, vilket är 66%), och klarar ekonomiska kriser bättre. Vi ser att många olika typer av arbetskooperativ frodas, som exempelvis en framgångs spelutvecklingsstudio vid namn Motion Twin, och Mondragon Corporation i Spanien, med över 74 000 arbetare.
Det är intressant att notera hur många förespråkar demokrati, men samtidigt accepterar att jobba 40 timmar i veckan (ibland mer!) under vad som mer eller mindre är en diktatur. I många arbetsplatser har arbetarna väldigt lite att säga till om, utan får hålla sina förslag och kritik tillbaka, eller anpassa dem för vad deras chefer gillar. Det är vanligt att ogilla sin chef, vilket inte är särskilt konstigt då det finns en underliggande maktskillnad mellan arbetare och chef. I ett mer hierarkiskt arbetsklimat får arbetarna mer demokrati och mer att säga till om, något som bättre ligger i fas med våra ideal om demokrati. Det är dags för mer demokrati i arbetsplatsen, det är dags att satsa på arbetskooperativ.
En annan viktig fördel är att arbetskooperativ tenderar att vara mindre giriga. Få arbetskooperativ skulle överge sitt lokala samhälle för att flytta till ett annat land med billigare arbetskraft (speciellt då de själva är de som jobbar), många arbetskooperativ skulle vara mer villiga att värna om miljöfrågor och andra sociala frågor. Vanliga människor är mer troliga att bry sig om sociala frågor, kapitalister har gång på gång visat sig offra sociala värden för att tjäna mer pengar! Makt tenderar att korrumpera, genom att sprida ut makten minskar korruptionen.
Vad vill då Arbetarepartiet Nils Dacke göra? Idag finns det hinder som gör att det blir svårare än vad det borde göra att starta och driva arbetskooperativ. Vi vill riva ner de hindren. Anställda som är ägare ska ha möjlighet att få a-kassa och sjukpenning. Det ska också vara möjligt att ta relaterade lån i ett arbetskooperativ utan att vara personligt betalningsansvarig, och detta belopp ska ökas, idag är det för lågt. Vi vill också ändra så att statliga investeringsstöd också gäller arbetskooperativ. Kapitalisterna oroar sig för arbetskooperativ, får de en ärlig chans att konkurrera med privata företag så kommer många arbetare att söka sig till arbetskooperativ istället. Sveriges politik har varit fientlig mot arbetskooperativ, det är dags att vi går en ny väg och ger arbetskooperativen en ärlig chans! Vi ska stå upp för demokrati, arbetarinflytande, och mindre hierarkiska arbetsplatser. Stöd arbetskooperativ!
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.12 21:32 dackeankan #iksdagenval4 - Dacke talar om miljön i Uppsala

Tiden är knapp. Vi människor har länge agerat som om resurserna vore oändliga och som om klimatet inte håller på att förändras, men så är det inte. Många av de resurser som vi använder idag håller på att ta slut, det är troligt att exempelvis neodymium når sin produktionspeak runt 2080, och kobolt 2065. Klimatförändringarna skapar stora och i vissa fall irreversibla förändringar. Om ni trodde att flyktingströmmen 2015 var hög så kommer ni bli chockade av antalet klimatflyktingar framöver! Ingen av oss vill se människor tvingas fly på grund av klimatförändringar, ingen av oss vill se naturen förstöras eller ökat extremväder.
Det finns vissa som säger att skulden ligger hos vanligt folk, att vanligt folk konsumerar och reser för mycket. Men det är ju inte konsumtionen i sig som leder till klimatförändringar, det är produktionen. Företag producerar för mycket varor, många av dem onödiga, för att tjäna pengar. Kapitalism fungerar så att även när folks behov är mättade så ska profiten öka. Storföretagen försöker ständigt få oss att konsumera, mer och mer. Reklam är ett exempel, där de ständigt propagerar för evigt shoppande. Ett annat exempel är hur de kommer med nya versioner av existerade produkter, och hur dagens produkter är gjorda för att gå sönder snabbare. Vi behöver en omställning av produktionen, med större fokus på miljövänliga och hållbara produkter. Miljöfrågan kräver stora systematiska förändringar, och Arbetarepartiet Nils Dacke är den starkaste rösten för en grön politik.
Vi kommer att jobba aktivt med flera olika frågor gällande miljö och klimat. Vi kommer bland annat att satsa på vattenkraft, vilket är det bästa alternativet. Kärnkraft är inte hållbart i längden och väldigt riskabelt, solkraft fungerar relativt dåligt i Sverige på grund av vår svaga sol och få soltimmar. Vindkraft är beroende av material som neodymium och kobolt, som inte kommer räcka alltför länge till. Dessutom håller vindkraft bara i ungefär 20 år innan de måste bytas ut. Vattenkraft är det bästa alternativet.
Monokultur för med sig mängder av problem, den minskar den biologiska mångfalden, gör jorden mindre bördig och ökar risken för skadeinsekter. Den ökade risken för skadeinsekter gör gifter ett attraktivt val och det förstör jorden ännu mer. Naturskyddsföreningen, och många andra, är kritiska mot dagens monokultur. Vi vill utreda alternativ till monokultur, och ge stöd till bönder och arbetskooperativ som jobbar för en omställning till mer miljövänliga och hållbara alternativ. Ett möjligt alternativ kan vara polykultur, mångfaldig odling.
Vet ni förresten vilka som släpper ut mest? De rika. De rikaste tio procenten släpper ut femtio procent av all koldioxid, och även inom de tio procenten där ser vi att de rikare släpper ut mer. Vi vill förbjuda privatjet, som endast de allra rikaste har råd med.
Ett annat stort problem är matsvinnet. Mat är viktigt, men en stor del av maten som produceras slängs. Vi har sett andra länder, som Frankrike, införa lagar mot matsvinn. Grossister, stora restauranger och mataffärer får välja mellan att betala böter om de slänger ätbar mat eller dela ut den på andra sätt. De kan välja att ge bort den gratis eller sälja den till reapris, men att systematiskt slänga fullt ätbar mat är inte okej.
Arbetarepartiet Nils Dacke är det parti som allra tydligast står för en grön, miljövänlig politik. Vi vill se en hållbar utveckling och krafttag mot klimatförändringarna, vi vill se en övergång till ett mer hållbart jordbruk, vi vill se en energipolitik som är säker och effektiv. Det är dags att värna om framtiden och miljön, rösta på Arbetarepartiet Nils Dacke!

Affisch
submitted by dackeankan to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.09 01:06 SylianRiksdagen #iksdagenval4 Sylian Sylian (APND) håller tal i Sundsvall

Det är en skinnade junidag och Sylian (APND) håller tal på Norra Berget i Sundsvall. En stor folksamling har kommit för att lyssna.
 
Kamrater, idag har jag kommit för att tala om en mycket viktig fråga: Gemensamt ägande av naturresurser. Sundsvalls näringsliv domineras av skogsindustrin. Kommunen har fantastiska tillgångar till naturresurser, men en stor del av dessa tillfaller privata företag. SCA Graphics Sundsvall har näst mest anställda i kommunen, endast Sundsvall kommun har fler. Vissa av er tänker nu: ”Men är inte det bra? Skapar de inte nya jobb?” Företaget skapar inte jobben, arbetarna gör det! Genom att skogsägandet sköts privat roffar de åt sig stora delarna av vinsterna, hade ägandet istället varit gemensamt skulle vinsterna också vara gemensamma.
 
SCA är faktiskt Europas största privata ägare av skogsmark. Den största! Det finns många större länder i Europa, men ändå är SCA det privata företaget som äger mest skogsmark. De äger uppemot nio procent av Sveriges totala produktiva skogsmark. Nio procent! De är för övrigt inte ens lojala mot Sundsvall, deras huvudkontor flyttades till Stockholm på 90-talet och kom tillbaka till Sundsvall först tre år sen. Ser vi på helheten bor inte ens hälften av de som äger skog i Sundsvalls kommun!
 
Men är det inte deras rätt att äga mark? Frågan om ägandet av naturresurser är en svår filosofisk fråga. Vissa menar att den som förbättrar marken blir också ägare av marken. Detta är dock väldigt problematiskt: Tänk er att en person förbättrar en stor del mark, och sedan låter den gå i arv. Arvingen förbättrar ytterligare mark, och låter den gå i arv. Detta fortsätter i flera generationer, till slut ligger marken och naturresurserna i ett fåtal människors händer, och majoriteten av människor har ingen ärlig chans att nyttja naturresurserna. Är detta rättvist?
 
Vem skapade jorden? Vem skapade träden? Vem skapade bäckar och åar, sjöar och hav? Vi människor har inte skapat något av detta. Hur kan vi låta några privata företag roffa åt sig, när detta bör vara saker som vi äger gemensamt? Är det inte en stöld av de gemensamma resurserna att roffa åt sig?
 
Det finns några olika lösningar på detta problem. En lösning är att se till att ägandet sker gemensamt, på så sätt blir det också naturligt att resurserna fördelas gemensamt. Detta är en bra lösning, en socialistisk lösning, men vi är inte där än. En annan lösning är att omfördela vinsterna.
 
Kamrater, vi i APND har flera förslag som kommer hjälpa! Vi förespråkar en basinkomst, en basinkomst som ser till att alla har de resurser de behöver, en basinkomst som ser till att vinsterna från naturresurserna tillfaller oss alla, gemensamt. Vi motsätter oss vidare utförsäljning av naturliga resurser, inget mer! Inget mer utförsäljning av värdefulla naturresurser och gemensamma företag, vi sätter stop för det! Det gemensamma är gemensamt och ska förbli gemensamt. Gemensamt är vi enade, gemensamt är vi starka. Gemensamma naturresurser ska förbli gemensamma!
 
Sylian stiger av scenen till stora applåder. Efteråt leder en valarbetare från Sundsvall en guidad tur runt Sundsvalls naturområden, tillsammans med Sylian och en folkmassa. Under turens gång svarar Sylian på frågor om APNDs politik och berättar om vikten av gemensamt ägande av naturresurser, basinkomst, och att skydda miljön. Efter den guidade turen är klar sätter Sylian och övriga valarbetare upp affischer i Sundsvall, och delar även ut affischer till volontärer som ville affischera i resten av Västernorrland.
https://imgur.com/a/lw5OUru
submitted by SylianRiksdagen to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.07 20:44 mincoder #iksdagenval4 Milaw Gekos heldag på nationaldagen

#iksdagenval4 Milaw Gekos heldag på nationaldagen
Detta event hände den 6/6. Milaw Gekos börjar sin kampanjdag på nationaldagen i Jönköping i Jönköpings kyrka. Hon pratar med människorna där, äter tårta och tar emot flera frågor om det politiska läget.
Det går dåligt för min son i skolan, vad gör du egentligen för att hjälpa honom?
Det är en bra fråga. Över den senaste mandatperioden så har vi pushat för och fått igenom den stora skolreformen. I den stora skolreformen så genomför vi olika åtgärder för att hjälpa ungdomar. Vi har satt ut mål och gett medel för att minska klasstorlekar. Det vi vill göra över den kommande mandatperioden är att ge skolorna medel att kunna hjälpa elever i skolan mer individuellt. Till exempel så vill vi minska arbetsbördan för lärare så dom har mer tid att svara på frågor från eleverna och göra så att dom kan fokusera mer på lärande. Men saken är den att det är många pojkar idag som har svårt i skolan. Det är nästan som att en anti-plugg kultur har uppstått. Vi vill över den kommande mandatperioden utveckla skolan för att vara mer pojkvänlig. Och hjälpa unga pojkar komma in i rutiner som säkerställer deras möjlighet att lyckas i skolan.
Jag jobbar inom äldrevården här, mitt jobb är superstressigt, jag orkar knappt med och jag får nästan inget betalt. Vad gör ni egentligen för att hjälpa mig i min situation?!?
Det är en väldigt stressig situation just nu i äldrevården. Jag vet det. Och det är något vi måste åtgärda. Långsiktigt så vill vi minska arbetstider till 6 timmar så att det blir enklare att klara av dessa yrken, vi har faktiskt redan nu genomfört åtgärder för 7 timmars arbetsdag. Vi vill också öka mängden anställda inom äldrevården. Bland annat så vill vi också skapa ett välfärdsavdrag. Så att du får mer pengar för det viktiga arbete som du gör. Vi har redan nu gett kommuner 20 miljarder kronor för att rusta upp. Och vi vill ge dom ännu mer. Och till skillnad från högern så kommer vi kunna göra det utan att skapa en ekonomisk kris grundad i extrem belåning.
Asså, jag förstår att välfärden är viktig, men är inte de skattehöjningar som gjorts lite för stora?
De skattehöjningar vi har gjort har till stor del handlat om ökad skatt på kapital och större bolag. Bolagsskatt, koldioxidskatten, etc. Men ja, vissa skattehöjningar har drabbat vanligt folk. Men faktumet är att vi måste höja skatten inom vissa områden om vi vill kunna finansiera uppbyggnaden av det solidariska samhället. Tycker inte du att de skattehöjningar du betalat varit värt det för att du ska kunna få vård i tid? Tycker du inte att de skattehöjningar som gjorts varit värt det för att dina barn ska kunna få den utbildning dom förtjänar? Tycker inte du de skattehöjningar som gjorts har varit värt det för att bygga upp det mycket bättre samhället som vi har nu, än vi hade för 1 år sedan?
Efter samtalen med tårta går Milaw vidare till hovrättstorget, där Socialdemokraterna har ställt till med ett nationaldagsfirande. Svenska fanor blandas med röda. Hon kliver upp på träpallen som någon satt ut, tar fram en megafon, och börjar tala.
Hej allesammans!
Trevligt att ses nu! Det är varmt, och skönt. Precis som det ska vara under Svensk sommar. Normalt så här på sommaren så brukar jag bada i Östersjön vid den här tidpunkten, kanske grilla med familjen. Grill och bad är något jag tror enar många Svenskar nu under sommaren. Något som många uppskattar och längtar efter, särskilt under de dystra vintermånaderna. Men det är inte det vi gör idag. Idag så samlas vi för Sverige, vi står upp för Sverige, vi tar aktion för Sverige och det Sverige vi vill se i framtiden.
Jag älskar Sverige. Det är det landet som jag nu bott i under en lång tid, sedan att jag flyttade hit. När jag kom till Sverige så accepterades jag med öppna armar. Det är det jag älskar med Sverige. Det är den öppna andan. Att vem du än är, så är du välkommen här. Det är andan att vare sig du är svart eller vit, ung eller gammal, hbtq+ eller inte så är du välkommen i Sverige. Det här är vilka vi är som land. Det definierar oss. Jämför du oss med alla andra länder så finner man att vi är det mest öppna landet i världen, det mest frihetsbejakande landet. Något vi borde vara stola över.
För att citera låten "Put your hands upp för Sverige": "Alla måste få vara med". Detta är det Sverige vi står upp för. Vi står inte upp för ett gammalt förlegat Sverige som fanns när kungen vart diktator. Vi står upp för det moderna Sverige, det framtida Sverige, det Sverige som byggt upp av orden solidaritet, jämlikhet och tolerans under de senaste 100 åren.
Det är något vi Socialdemokrater har gjort i 100 år och kommer fortsätta göra i 100 år till. Vi kommer att strida emot rasism i det här landet. Bland annat genom att förbjuda orginisationer som vilar på en rasistisk värdegrund, ungefär som det redan görs i Tyskland. För även om föreningsfriheten är viktig, så anser vi att föreningsfriheten för rasister är mindre viktig än att stå upp för de Svenska värderingarna.
Vi tänker också göra det enklare för transpersoner att få hormonstoppande medel. Detta är nämligen ett stort problem för unga transpersoner som kanske snabbt går in i puberteten. Det ger en trygghet att kunna snabbt få tillgång till hormonstoppande medel, innan större skada är skedd till deras kropp.
Men jag har tagit er tid tillräckligt länge. Nu vill jag lämna över till Alan Milne.
Alan Milne tar megafonen och ställer sig på pallen.
Den svenska modellen. Ett system som använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle. Den är en flexibel och levande politisk verklighet, som vi Socialdemokrater har haft en tung roll i att skapa och utveckla.
Men för att den Svenska modellen ska fungera måste alla ha samma förutsättningar. Och det har vi Socialdemokrater sett till! En stark offentligt finansierad försäkringsmodell omfattar alla Sveriges innevånare! Skola och sjukvård skall vara så bra och tillgängligt, att ingen skall behöva välja bort eller till någonting. Och det har vi med våra reformer av grundskola, gymnasium och sjukvård ordnat!
Vi måste också ha skatter som orkar betala ”försäkringen” för de perioder i livet då vi inte arbetar och inte kan bidra till helheten. Och det har vi, för i vårt Sverige hjälps vi åt!
Den viktigaste förutsättningen för att den Svenska modellen ska fungera är en låg arbetslöshet. Vi räddade den raserade arbetsförmedlingen och förhindrade 151 000 förlorade jobb. Och med den stora arbetsmarknadsreformen stärkte vi arbetarnas villkor och ökade fackens inflytande!
Den svenska modellen är ett vinnande koncept och det svenskaste vi har. Det märks att det är vi Socialdemokrater som styr, vi vill mer!
Glad nationaldag!
Milaw går vidare till torget och börjar sätta upp affischer. Följd av Media som tar anteckningar om valaffischernas betydelse.
https://preview.redd.it/geu2gs1dti351.jpg?width=3508&format=pjpg&auto=webp&s=c9e88761059ca561e671498d1d1758d7bd11591c
Denna valaffisch handlar om höghastighetsbanorna som har föreslagits. Dessa höghastighetsbanor skulle göra Jönköping till en viktig knytpunkt i Sveriges tågnät. Något som skulle gynna staden väldigt mycket. Dessutom så är höghastighetsbanorna i allmänhet väldigt bra för Sverige. När människor kan snabbt röra sig runt landet så gynnas företag och innovation. Det kopplar ihop familjer som bor på motsatta sidorna av landet. Detta är hur vi bygger det starka socialdemokratiska samhället! Detta är Socialism i sin finaste form!
https://preview.redd.it/is5nrz0u0j351.jpg?width=3508&format=pjpg&auto=webp&s=50370ec9f12add291ff4f95357afc4447f54b6ab
I denna affisch vill vi lyfta vikten av vården. Fri sjukvård är en grundpelare i Sverige. Det är så vi säkerställer att vem du än är, rik eller fattig, så kan du hålla dig frisk. Vi Socialdemokrater anser att vården är i behov av stora tillskott. Vi anser också att vi behöver förstatliga sjukvården, så att även om man inte bor i en rik region så har man tillgång till bra sjukvård. Och till skillnad från högern, som inte har någon ekonomisk plan, så vet vi faktiskt hur vi kommer kunna finansiera förbättrad sjukvård.
Efter uppsättningen av valaffischer så går Milaw till partihögkvarteret i Jönköping och håller en presskonferens om den senaste radioreklamen släppt från SAP.
I vår radioreklam så sätter vi ut agendan för den kommande mandatperioden till stor del. Vi kommer över den kommande mandatperioden fokusera på vården. Eftersom även om vi har satsat stora mängder av resurser på den. Så anser vi att stora strukturförändringar och mer satsningar är en nödvändighet.
Vi nämner också skolan, där vi har pekat ut nödvändigheterna av fler satsningar. För även ifall den stora skolreformen var en väldigt bra reform som löste många problem, så gick den inte långt nog, och vi vill gå längre. Eftersom vi vet att läraryrket fortfarande till exempel är inte attraktivt nog.
Vi vill också satsa på att skapa fler jobb. Bland annat genom att stötta småföretag, och skapa mer jobb inom samhällsbyggande yrken. På det sättet så sätter vi arbetslösa i arbete och stimulerar ekonomin. Vilket kommer leda till tillväxt och ökade skatteintäkter.
Sist så pratar vi i reklamen om att ta ansvar från statsfinanserna. Och det här anser vi är en viktig skiljefråga mellan höger och vänster. Högern, lovar allt till alla, utan hänsyn till ekonomin. Med hjälp av fe-damm så ska vi på något sätt satsa 325 miljarder till försvaret, sänka skatten OCH investera i offentliga finanser, och dom säger inte riktigt var dom tänker få pengar för allt det här. Det enda svaret blir då regelbunden belåning som resultat av regelbundna underskott. Vilket kommer försätta Sverige i en situation likt den Grekland befinner sig i. Vilket vi Socialdemokrater opponerar oss till.
Tack.
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.06.05 00:32 mincoder Socialdemokraterna lanserar sitt valmanifest

Milaw presenterar:
Idag så lanserar vi Socialdemokrater vårt valmanifest. Det här är ett valmanifest vi är stola över, ett valmanifest vi tror på. I vårt valmanifest så tar vi nya steg mot det starka samhället, mot det solidariska samhället, mot det samhälle Sverige behöver för att klara framtidens utmaningar. Över den senaste mandatperioden så har vi från regeringens sida tagit ansvar för Svensk ekonomi och skapat stora överskott. Över den nästkommande mandatperioden vill vi använda våra överskott för att satsa på det gemensamma, och bygga upp välfärden på RIKTIGT. Det är vad Socialdemokratin handlar om. Medans högern river ned, bygger vi upp.
Sverige står nu inför ett vägval, mellan ansvarsfullt uppbyggande av välfärden, gemensamma investeringar och ett samhällsbygge som gynnar alla, inte bara de i toppskiktet av samhället. Eller så kan vi välja högerns väg. Och bedriva en ekonomisk politik som skulle försätta oss i Greklands ekonomiska situation. Med radikala skattesänkningar kombinerade med extrema satsningar på militarism. Det här är det valet Sverige står inför.
Inom utbildningsområdet vill vi försvara de satsningar som redan gjorts av vår regering. Men vi vill också gå längre. Vi vill höja löner och göra läraryrket högre status. Vill vi kunna nå våra mål av en högre lärartäthet är det här en nödvändighet. Vi vill också göra så att kommunalt fritids för elever så vill vi göra det gratis. Fritids är något som förenklar livspusslet för många föräldrar och hjälper dom som särskilt är i nöd. Därför är det viktigt att ge alla denna resurs. Vi vill också utöka mängden idrott i skolan. Idrott är ett livsviktigt ämne för att hjälpa unga komma in i kondition och lära sig mer om hälsa. Det är också en viktig del av Socialdemokraternas krig mot fetma, som bara började med sockerskatten. Vi vill även särskilt hjälpa unga pojkar. Som oftast har problem akademiskt. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti, och ifall unga pojkar faller bakom och misslyckas så är det ett feministiskt problem.
På ekonomiområdet är reformerna stora. Vi vill jämna ut beskattningen mellan kapital och inkomster. Vi anser det som fullständigt orimligt att någon som tjänar miljoner som börshaj ska betala mindre i skatt än en läkare. Vi vill också utöka investeringarna i glesbygdens företag och skapa särskilda investeringar för arbetarekooperativ. Vi ser det som viktigt med ekonomisk demokrati, och då är bästa sättet att uppnå det med minimal påverkan på ekonomin genom att skapa arbetarekooperativ. På samma ämne vill vi också ge arbetare en större möjlighet att köpa upp verksamhet vid försäljning. Detta är då för att hjälpa arbetare kunna ha självbestämmande på sin arbetsplats. Vi vill också utöka investeringar i infrastruktur. Vi har redan satsat på infrastruktur under vår mandatperiod, men ett modernt land behöver en modern infrastruktur, och där är vi inte ännu. Detta är det Socialdemokratiska framtidsprojektet. Vi vill också på en övergripande nivå anställa fler i välfärden och i övrigt samhällsbygge. Vi måste skapa fler jobb, och detta skapar inte bara mer jobb för de i vården och i byggbranschen, men det får också följdeffekter. För när arbetslösa kommer in i arbete genom staten så skapar det arbete i sig när dessa då kan köpa mat och investera i lokalsamhället.
Vi Socialdemokrater ser miljöfrågan som superviktig. Vi vill fortsätta med de klimatpolitiska åtgärder som vi genomförde förra mandatperioden, som tex koldioxidskatten på företag. Men vi vill också gå längre. Vi vill förstärka effekterna av den geografibaserade koldioxidskatten. Vi anser att bor man på landsbygden så ska man kunna använda bil. Men vi vill också göra det enklare med att byta över till förnybart. Därför vill vi göra det enklare att skaffa elbil eller biobil. Eftersom vi vet att kollektivtrafiken inte kommer kunna fungera för alla. Men självfallet vill vi också investera i kollektivtrafiken. Eftersom den fungerar för väldigt många ifall vi bara investerar i den och ser till att den fungerar. Dessutom är kollektivtrafiken det mest miljövänliga färdsättet förutom gång och cyckel. Vi vill också stärka arbetet för att städa upp i Östersjön. Man ska kunna bada och fiska i Östersjön.
Trygghet är ett Socialdemokratiskt ord. Därför ser vi lag och ordningsarbete som väldigt viktigt för Sveriges utveckling. Vi har redan till exempel höjt polislöner och förstärkt verksamheten, men vi vill mer! Vi vill ytterligare höja löner och utveckla skuldförlåtningsprogrammet för att vara mer långsiktigt. Vi vill också tillåta anonyma vittnesmål för att säkerställa att det går att få vittnessmål, även från individer som kanske inte annars skulle våga vittna i ett brottsfall. Detta är väldigt viktigt i till exempel kampen mot gängbrottslighet där det finns ligor som skulle kunna hota eventuella vittnen. Vi vill också utöka stickprover vid gränsövergångar för att utöka kampen mot smuggling av vapen och narkotika över gränser. Men Socialdemokratiska kampen för trygghet kräver också gemensamma investeringar i preventiva åtgärder. Bland annat vill vi utveckla ett avhopparprogram för yrkeskriminella. Så att människor enklare att sluta med kriminell verksamhet och börja arbeta med riktiga jobb. Vi vill också stärka arbetet i fängelser för att sätta fångar i utbildning så att dessa kan hitta jobb efter deras tid i fängelse. Dessa är livsviktiga åtgärder om vi vill på allvar kunna minska kriminalitet i Sverige. Vi vill också utvecka Socialtjänsten och göra det enklare för dom att ingripa tidigt. Det är bättre att hjälpa någon komma på rätt spår innan dom blir kriminella än att leva med konsekvenserna av ytterligare en yrkeskriminell. Vi vill på samma spår också göra det enklare för ungdommar att hitta en meningsfull fritid eller ett jobb. Man ska aldrig kunna komma att se kriminalitet som en fritid eller extraknäck eller ett gäng som en gemenskap.
Vård och omsorg är väldigt viktiga frågor för Socialdemokraterna. Vi har redan investerat mycket i dessa områden men vi vill mer. Bland annat så vill vi anställa fler i vården för att öppna upp mer vårdplatser. Bland annat vill vi genomföra detta med ett välfärdsavdrag. Detta kommer vara ett fast avdrag för dom som arbetar inom offentlig sektor, vilket kommer attrahera individer till dessa yrken. Dessa åtgärder ska gå hand i hand med ett köförkortningsbidrag. Detta bidrag ska sjukhus kunna ansöka om för att kunna genomföra åtgärder för att minska kötider i vården. Vi har långa köer i Sverige som vi måste ta itu med. Och dessa är några av dom viktiga åtgärder som vi anser måste komma igenom för att kunna minska köer. Vi vill också förstatliga vården precis som vi förstatligat skolan. Vi anser att var man än är i landet så ska man ha möjlighet till samma vård. Regionerna idag kan inte uppfylla detta mål, och när regionerna inte kan göra det så måste staten ta över ansvaret. Denna åtgärd kommer dessutom att spara in på olika onödiga kostnader. Vi vill också förbjuda utdelningar i offentlig sektor. Av en enkel anledning: vårdens pengar ska gå till vård, inte till riskkapitaliser. Vi vill även också satsa på ungas psykiska ohälsa. Genom bland annat en digital vårdtjänst för psykisk ohälsa och genom utökade resurser till BUP. När det kommer till tandvård så vill vi införa ett högkostnadsskydd i tandvården. Tänderna är en del av kroppen och ska därmed behandlas som så. Det innebär att tandvården ska vara tillgänglig för alla och inte vara en klassmarkör. Detta är Socialdemokrati i sin renaste form.
När det kommer till utrikespolitik så står vi fast vid att Sverige ska vara ett land öppet till världen. Vi vill arbeta för klimatavtal som har större vikt, och som är starkare. Klimatförändringarna är ett globalt problem som vi måste möta tillsammans. Vi vill utveckla biståndet till att vara mer klimatorienterat. Vi måste hjälpa andra länder i sin utveckling till att bli miljövänliga nationer ifall vi vill vara ett miljövänligt land själva. Men vi vill också vara mer restriktiva i hur vi delar ut bistånd och ta mer hänsyn till människorättskränkningar. Utav samma princip vill vi också arbeta emot vapenexport till länder som begår människorättsförbrytelser eller som inte är demokratier. Vi vill också fortsätta Svenskt erkännande av Palestina och erkänna Rojava. Vi ser även vikten av EU. Vår Europeiska gemenskap är en av de finaste saker vi har. Därför vill vi långsiktigt arbeta för en ökad Europeisk integration.
Vi Socialdemokrater står upp för de Svenska värderingarna. Vi har en nolltolerans mot rasism, sexism eller hbtq+phobi. Vi vill förbjuda orginisationer som vilar på en rasistisk värdegrund. Orginisationer som ser skillnad på människor grundat i hudfärg hör inte hemma i det här landet. Vi vill också utöka resurser till kvinno och mansjourer. Vi vet att dessa instutitoner kan hjälpa människor i utsatta situationer, och vi vill hjälpa dom i deras arbete för detta. Vi vill också hjälpa transpersoner få tillgång till anti-androgena och anti-östrogena medel. Dessa medel ger ej permanenta effekter och istället stoppar permanenta effekter som skulle kunna ha förödande konsekvenser. Vi vill också utöka kontroller av orginisationer som tar emot offentligt stöd. Ingen orginisation som går emot dom demokratiska värderingarna ska kunna ta emot offentligt stöd och vi måste säkerställa det. Statliga pengar ska inte sponsorera anti-semetism eller homofobi.
Sverige ska ha en god beredskap, något vi Socialdemokrater är måna om. Vi vill på lång sikt utöka resurserna till hemvärnet, för det är hemvärnet som främst kommer försvara Sverige i fallet av en invasion. Socialdemokraterna vill också dubblera resurserna till FRA. FRA gör ett väldigt viktigt arbete i att skydda Sverige från cyberangrepp. En verksamhet som är livsviktig i en eventuell konflikt. Vi vill också bygga upp den Svenska flottan och köpa in fler skepp. Sverige måste kunna ha en närvaro i Östersjön för att kunna försvara sig själv mot angrepp. Vi vill också utveckla lager med nödvändiga resurser som livsmedel. I en situation då Sverige klipps av från resten av världen så måste vi kunna försvara oss själva. Vi vill också utöka resurserna till myndigheten för samhällsskydd och beredskap så att dom kan säkerställa Sveriges säkerhet i svåra situationer.
Sist men inte minst landar vi i migrationspolitiken. Socialdemokraterna tror på en reglerad invandringspolitik, vi tror på den linje som etablerades efter flyktingvågen 2015. Men vi anser det som väldigt viktigt att utöka resurserna till migrationsverket för att kunna minska handläggningstiderna. Ingen gynnas av lång handläggningstider som skapar osäkerhet och oro. Kommer man till Sverige ska ens ärende snabbt handläggas och du ska få ett besked. Socialdemokraterna vill också skärpa arbetskraftsinvandringen, för att vara mer i linje med hur den var innan Regeringen Reinfeldt. Det är inte rimligt att tusentals människor kommer hit och tar jobb som vi redan har kompetens för.
Detta är den politik vi Socialdemokrater vill driva över den kommande mandatperioden. Vi hoppas att Svenska folket fortsätter stå upp för det starka och solidariska samhället. Sverige är ett fantastiskt land, och vi vill mer. Tack.
https://cdn.discordapp.com/attachments/563476073694756885/711994974073389086/Vi_vill_mer.pdf
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2020.06.02 09:40 Stifot Jobbsidors filterfunktion

Som så många andra sitter jag i den knöliga sitsen att jag blivit av med jobbet till följd av Coronanedskärningar.
Nu när man sitter och söker jobb förundras man återigen över hur fruktansvärt dåliga jobbsidor är. Titlar inom olika branscher blir mer och mer specialiserade och det är få internationella företag som skriver sina titlar på svenska. Ändå har platsbanken dels otroligt få olika jobb och kompetenser att välja mellan när man gör en sökning och skapar sin profil och dels så kan man inte skriva in egna. Man känner sig helt matt. Sen kommer det obligatoriska samtalet med arbetsförmedlingen på fredag, som säkert kommer ge mig tipset att lägga ned mer tid på min profil i platsbanken. Om inte sidan var så kass kanske man skulle känna sig mer motiverad?
LinkedIn är inte bättre det heller. Hur ska det vara så svårt att filtrera på ort? Trots att jag väljer "Stockholm metropolitan area" får jag upp jobb i Skåne och Norrbotten. På den här sidan kan man åtminstone välja rätt kompetenser.
Tycker jobbsökarsidor borde hämta inspiration från prisjakt och pricerunner som har otroligt detaljerade filter. Där är det lätt att hitta exakt vad man letar efter.
Hoppas ni alla där ute hittar jobb snart och slipper flytta hem till päronen eller till och med hamna på gatan.
Edit: fixade en mening
submitted by Stifot to swedishproblems [link] [comments]


2020.05.25 17:57 mincoder Hundvisslingar

Hundvisslande är en referens som handlar om hundvisselpipor. När man blåser i dom hör endast hundar det för att tonen ligger utanför vårt frekvensintervall. Men hur har det här med politik att göra. Jo, tack vare att vissa åsikter har dött i allmänna kontexter kan man inte längre uttrycka dom rakt ut. Utan det krävs lite listig kryptering så man kan få ut det man menar utan att säga det rakt ut. Exempelvis kommer en nynazist aldrig erkänna att dom är nynazister, istället använder dom retorik som konservativa använder, men kan lägger på en gnutta nyanser som är underliggande. Är man själv nynazist hör man dessa, är man starkt emot rörelsen kommer man också höra det. I Nazi-Tyskland var det vanligt att prata om Kult-Marxister.
Men nu känns det som att det gäller en viss grupp? Verkligen inte, det här existerar inom socialister, feminister, konservativa, liberaler, osv. Anledningen till att jag drar upp just nazister är för att det är farliga i det politiska landskapet. För att förstå hundvissling måste man acceptera en viss resonemang: "Ord har mening". Bernie Sander exempelvis pratade främst om gratis sjukvård, gratis skola och välfärdsstrukturer. Är man vänster låter det bra, även för liberaler kan detta låta ok, men för laissez faire-kapitalister är detta kodord för att höja skatter. Vice versa kan hända att en nyliberal kan dra upp skattesänkningar för företag så dom stannar i landet eller för att småföretag ska klara sig. För många på högern låter detta bra, vänsterpersoner läser in detta på ett helt annat sätt. Skatt kommer inte vara den stora faktor för hur ett företag klarar sig eller inte, det handlar endast om företaget skapar något form av värde. För stora företag har dom redan lämnat för många fler anledningar än bara skatt. Så var lämnar det oss? Jo att investeringar ger högre resultat för dom det redan går bra för.
Nu när dessa exempel har kommit fram så handlar det inte om att diskutera om vilken ideologi som har rätt eller fel förutom en. Ideologier som aktivt skadar utsatta är en farlig väg att gå, då historiskt stannar dom inte på bara en grupp. Men "dogwhistling" som blev mer populärt inom 2016 på nätet tack vare att Alt Right började låna termenologier från Libertarianer har väldigt många icke-nazister blivit anklagade för att vara nazister och nazister blir hyllade som libertarianer. Vart leder det oss? Jo, i Sverige har vi våra egna kodord. Samt östeuropeer verkar ha blivit en del av Alt Right i Sverige så vi hör sällan något riktat mot dom om vi inte talar om resandefolk. Låt oss diskutera dom enkla hundvisslingar som exempel:
"Vi måste värna om den Svenska KULTUREN"
Viktigt här att lägga fokus på ordet kultur. Folk som yttrar sig om kultur på det här sättet har väldigt liten koll på hur kultur utvecklas och ändras med tiden. Inte något emot dom, men det finns olika definitioner på kultur. När det kommer till definitioner så beror allt på hur man valt att gå till väga, för det kan även leda till diskussioner som inte har något om huvudpoängen. Vad sägs som att vi testar en lek, jag ska vara en högerextrem på internet, jag vill få ut meddelandet "Vi måste värna om den ariska etniciteten". Ok, för måste jag hitta likheter i kontexter. Exempelvis Ariska -> Svenska, gå in på Patriotistisk romatik, Etnicitet -> Kultur, då svensk kultur oftast är definerat efter hur etniskt svenskar lever så blir det snabbt ett kod ord för att bevara sin ras. Tyvärr finns det konservativa som använder exakt samma mening men menar något helt annat, för konservativa tror dom att det kanske är julafton som håller på att försvinna eller nått. Där blir det lätt att konservativa och alt högern blandas ihop även om dom är egentligen väldigt olika då konservativa inte behöver vara emot invandrare i sin definition.
För många som känner det till detta är det här otroligt lätt att klura ut, så vi tar en lite svårare.
"Vi ska ha bort vinster ur välfärden."
Så låt oss titta på 3 partier nu, VPK, S och SD. Många glömmer bort faktum att SD var 2010 för väldigt mycket VPK stog för rent ekonomiskt. Men vad betyder det? Betyder det att National Socialistiskt betyder att dom är socialister? Nej. För det första handlar fortfarande socialism om hur man vill producera värde i ett land och välfärd kan du nästan applicera till alla ideologier då för att ha ett fungarende land krävs en stark infrastruktur. När man refererar till populism, refererar man till just detta. 2010 hade SD knappt nån makt och det var en fråga som ha existerat hela sin livstid. Hur ska man värna om den svenska etniciteten? Låt oss prata om pensionärer, SD låter som dom som faktisk vill gynna dom. Men när frågan kommer upp där alla vänsterpartier röstar för att sänka skatten för pensionärer så väljer dom att rösta nej. Ett retoriskt spel är även ett sätt att sno väljare från vänstern, många vet att man kan ta många vänsterväljare genom att bara säga saker som "arbetare" (som Nya Moderaterna gjorde 2006) eller "äldre". Viktigt kontext att lägga till är att Alliansen hade styrt Sverige i 4 år när SD kom in i Riksdagen. Då SD satsar mest på missnöje som Moderaterna gjorde 4 år tillbaks, så satte dom sig själva i opposition till ledarskapet. Annie Lööf blev en gemensam fiende för både vänstern och högerextrema då exakt samma retorik användes mot henne. 2014 ändrade stora dela, vi ha December-överenskommelsen och snabbt blir Löfven den nya markören här för högerextrema att utnyttja. VPK-väljare då den utlovade regeringspositionen blev bortagen, Borgar-väljare var arga över att deras partier sammarbetar med den sidan dom vill undvika mest. SD ser allt detta, deras ideologi har inte ändrats, men deras retorik och strategi ser en öppning i missnöjet. SD under den här tiden lockar till sig många från M, S har dom redan under sulan så finanshajarna blir deras nya målgrupp. Var är vi nu? Ingen vet.
"Islamism"
Den här är jobbig, det här är inte som att beskriva anti-semitism för någon som inte har koll på historian kring Judar. Så jag kommer bara säga så här, det går att diskutera förtryck inom Islam, men man måste ha tungan rätt i mun. "Varför är det fel att kritisera islam?" är den vanligaste frågan och anledningen till att många inte vill besvara fråga är för svaret är att det är komplicerat. Kan man kritisera Islam? Absolut, men då måste du vara konsekvent i din tro kring allt. Ska du kritisera förtryck mot kvinnor inom Islam måste du acceptera förtryck mot kvinnor i Sverige också. Att tycka att kvinnor är förtryckta i inom Islam men ignorerar problem i västvärlden? Bryr du dig verkligen om kvinnorna? Diskuterar du terrorattentat? Hur ofta tar du upp NMR:are som har velat spränga upp flyktingläger? Jag kommer inte ge facit på hur man kritiserar Islam, för det är så himla nyanserat och det hjälper inte att nynazister talar samma språk och drar människor till sin brutala rörelse.
"SD är inte nazister längre"
Det här är bara en varningsklocka för mig för nynazister har sagt detta under nästan hela internets livstid. Jag säger bara så här, en nazist kommer aldrig erkänna att dom är nazist. Däremot så får man studera kontexter och verkligen göra tänka över vad är vad. Nynazister hoppar upp med retorik från alla ideologier, så tänk bara efter när ni väljer att uttrycka något och hur det kan misstolkas.
Biggus Dickus(VPK)
submitted by mincoder to Folkbladet [link] [comments]


Olika företagsformer olika bokföring del 1 Maskinsafari på vägbygget E20 vid Skara - Götene Vi busringer olika FÖRETAG, DOM BLIR SURA!!! Övergripande om företagsformer OLIKA förlag - YouTube KAN VI FÅ EN GURKPIZZA? Busringningar #2 Företagsformer - YouTube

Vem gör vad? Olika ansvarsområden och roller inom ...

 1. Olika företagsformer olika bokföring del 1
 2. Maskinsafari på vägbygget E20 vid Skara - Götene
 3. Vi busringer olika FÖRETAG, DOM BLIR SURA!!!
 4. Övergripande om företagsformer
 5. OLIKA förlag - YouTube
 6. KAN VI FÅ EN GURKPIZZA? Busringningar #2
 7. Företagsformer - YouTube
 8. Öppet företag i Kil

Redovisning och beskattning: Föreläsning om hur olika företag har olika bokföring, Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Jag vet att detta inte var den bästa videon men vi höll på att filma i typ 2 timmar så vi va skit trötta för ingen rolig svarade och de vart bara allmänt job... Maskinkanalen plockade fram sin kikare och kamera och smög fram till maskinisterna vid ett efterlängtat vägbygge. Där träffade vi flera olika företag med en mängd olika maskintyper. Häng ... Vi busringer olika FÖRETAG, DOM BLIR SURA!!! Lukas Ferger. Loading... Unsubscribe from Lukas Ferger? ... BUSRINGER FÖRETAG #4 - Duration: 12:01. Wörnstrump 82,395 views. Hur mycket pengar behöver man för att starta företag? - Duration: 9:50. Fotobyrån Apelöga 2,419 views. 9:50. Top 10 most dangerous airports in the world 2019 - Duration: 10:23. OLIKA startade 2006. Vi jobbar med både etablerade författare och illustratörer och nya stjärnskott och våra kunder är alltifrån privatpersoner och skolor till bibliotek och företag. Kil är en företagstät kommun med ungefär 1100 olika företag. Under Kil hela veckan bjöd tre framgångsrika Kilsföretag in till öppet hus för att visa upp sin verksamhet för allmänheten.